53 resultaten

Online aanvraagformulier

Online formulier voor aanvullende informatie

Met dit digitaal formulier kunt u extra informatie uploaden naar aanleiding van een informatieverzoek van de IND.
Ander formulier 1310

Bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking

Ander formulier 9000

Verklaring vrijwillig vertrek uit Nederland (Oekraïens)

Online aanvraagformulier

Online meldingsformulier voor vreemdeling of referent

Er is iets gewijzigd in uw situatie of in de situatie van uw familielid en deze wijziging kan gevolgen hebben voor het verblijfsrecht. Op grond van de informatieplicht moet u deze wijzigingen binnen 4 weken melden aan de IND. Met dit formulier kunt u de wijzigingen doorgeven. 
Ander formulier

Verzoek tot opheffing van een ongewenstverklaring of inreisverbod

Ander formulier 4031

Vragenlijst (1) Visumaanvraag

Ander formulier 6008

Aanvraag document staatloosheid (S-document)

Ander formulier 7147

Vragenlijst gezinsband kind

Ander formulier 1350

Financiële draagkracht. Vragenlijst rechtspersonen.

Ander formulier 1351

Financiële draagkracht. Vragenlijst natuurlijke personen.