50 resultaten

Online aanvraagformulier

Online aanvraagformulier voor grensarbeiders WA (Brexit)

Online aanvraagformulier

Visum bezwaar

Ander formulier 7147

Vragenlijst gezinsband kind

Ander formulier 4004

Optie en Naturalisatie: checklist paspoort

Formulier kennisgeving 7066

Kennisgeving inkomende mobiliteit studie (gemachtigde)

Formulier kennisgeving 7067

Kennisgeving inkomende kortetermijnmobiliteit onderzoeker (gemachtigde)

Formulier kennisgeving 7068

Kennisgeving inkomende mobiliteit student (vreemdeling)

Formulier kennisgeving 7069

Kennisgeving inkomende mobiliteit onderzoeker en gezinsleden (vreemdeling)

Ander formulier 7072

Begeleidend formulier bij het aanvraagformulier (GVVA) voor verblijf in het kader van het EU-handelsakkoord met het Verenigd Koninkrijk

Ander formulier 1310

Bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking