Zijn Amerikanen visumplichtig?

​De IND krijgt regelmatig de vraag of Amerikanen nu visumplichtig zijn.

Het antwoord is nee. Amerikanen zijn niet visumplichtig.

Het Europees Parlement heeft de Europese Commissie gevraagd een voorstel te doen om de visumplicht tijdelijk in te voeren voor Amerikaanse burgers. Aanleiding is dat de Verenigde Staten voor enkele EU-burgers nog een visumplicht hanteert. De Europese Commissie moet reageren op de oproep van het Europese Parlement. Zodra hier meer duidelijkheid over is, zal dit ook naar de VS en haar burgers worden gecommuniceerd.

Vooralsnog is er geen aanleiding te verwachten dat de visumplicht voor Amerikaanse burgers wordt ingevoerd.

Nieuws

Tijdelijke versoepeling mvv-vereiste vanwege COVID-19

- ​De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid versoepelt tijdelijk voor enkele specifieke groep...

IND-Pilot in Zuid-Limburg is succesvol

- ​De in januari 2020 gestarte pilot van het Expat Centre Maastricht Region, de Gemeente Maastricht...

De Nieuwsbrief Zakelijk van 6 april 2021 staat nu online

- ​De nieuwste Nieuwsbrief Zakelijk staat klaar voor erkend referenten van arbeidgerelateerde doele...

Meer nieuws