We werken op dit moment aan onze website. Daarom zijn Mijn IND, Portaal Zakelijk, Portaal Gemeente en de online-aanvraagformulieren niet altijd beschikbaar tussen vrijdag 22 oktober 18.00 uur en maandag 25 oktober 09.30 uur.

  • Home
  • Nieuws
  • Wil jij onze spiegel zijn? De IND zoekt tegenspraak.

Wil jij onze spiegel zijn? De IND zoekt tegenspraak.

​De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) zoekt leden voor zijn Maatschappelijke Adviesraad (MAR).

Waarom een MAR IND?
De IND werkt dagelijks voor zijn klanten: van vluchtelingen die niet veilig zijn in eigen land, tot specialistische kenniswerkers.

Het werk van de IND raakt de maatschappij en is daardoor regelmatig onderwerp van gesprek. Om aan zijn maatschappelijke opgave te kunnen voldoen, vindt de IND het van groot belang om actief en sterk in verbinding met de maatschappij te staan. Deze wens vloeit ook voort uit de door de IND onderschreven doelstellingen van het Handvest Publiek Verantwoorden, de hierbij behorende  principes van de Code Goed Bestuur alsook uit het Programma JenV Verandert. Tegenspraak, publieke verantwoording, verbinding, openheid en transparantie zijn hierin belangrijke begrippen.

Wat doet de MAR IND?
Als lid van de MAR IND ga je een belangrijke taak vervullen op het gebied van maatschappelijk advies. Je draagt bij aan een maatschappelijke opgave door actief in verbinding te staan met de maatschappij én met de IND. Dit betekent onder meer dat je aan de directie van de IND gevraagd en ongevraagd advies geeft met betrekking tot het werk en de handelingen van de IND die de maatschappij raken. Daarbij werk je samen met je collega's van de MAR IND, in een dynamische werkomgeving, met energieke en inspirerende contacten.

Wie zoeken we?
Voor de MAR IND zoekt de IND leden en een voorzitter die:

  • Affiniteit hebben met de thema's waar de IND dagelijks mee te maken heeft;
  • De nadrukkelijke wens hebben en in staat zijn om verbinding te leggen tussen de IND en de maatschappij;
  • In staat zijn om overstijgend te denken en ervaringsdeskundigheid te vertalen naar zowel organisatie- als klantbelangen;
  • Afkomstig zijn uit of werkzaam zijn in maatschappelijke domeinen die raakvlakken hebben met het brede werkterrein van de IND;
  • Actief willen bijdragen aan het verder vorm en inhoud geven van de MAR IND;
  • Gemiddeld 1 dag per 2 maanden(bij benadering) inzetbaar zijn;
  • Geen direct commercieel of politiek belang hebben bij de dienstverlening van de IND.

Wat heeft de MAR IND te bieden?
Naast de kans om bij te dragen aan de maatschappelijke opgave van de IND bieden wij tevens een vergoeding voor je inzet.

Heb jij interesse? Dan kun je jouw CV en motivatie(brief) richten aan de MAR werkgroep, MAR.IND@ind.nl. Vermeld in het onderwerp waar je interesse naar uit gaat, lid of voorzitter.

Gaat je interesse uit naar de voorzittersrol, dan kun je reageren tot 31 januari 2019. Wil je als lid een bijdrage leveren, dan kun je reageren tot 14 februari 2019.

Nieuws

Asielinstroom in september 2021

- De asielinstroom is voor de negende maand op rij gestegen. In september bedroeg de totale asielin...

560 Afghaanse evacués hebben asielbesluit ontvangen

- 560 Afghaanse evacués hebben de afgelopen weken een asielbesluit gehad van de Immigratie- en Natu...

Einde project Brexit

- ​Het project Brexit kwam voor de IND ten einde op vrijdag 1 oktober. Britse burgers en hun famili...

Meer nieuws