We werken op dit moment aan onze website. Daarom zijn Mijn IND, Portaal Zakelijk, Portaal Gemeente en de online-aanvraagformulieren niet altijd beschikbaar tussen vrijdag 22 oktober 18.00 uur en maandag 25 oktober 09.30 uur.

  • Home
  • Nieuws
  • Wijziging voor vergunninghouders Working Holiday Program

Wijziging voor vergunninghouders Working Holiday Program

​Op 1 oktober 2019 wordt het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen (BuWav) gewijzigd. Dit heeft gevolgen voor vreemdelingen met een verblijfsvergunning op basis van het Working Holiday Program (WHP).

Per 1 oktober 2018 werd het begrip 'incidenteel arbeid' (m.b.t. de arbeidsrechten van een vergunninghouder WHS/WHP) verduidelijkt als 'niet meer dan 12 weken voor dezelfde werkgever'. Deze verduidelijking is per 1 oktober 2019 komen te vervallen.

Dit betekent concreet dat arbeid tijdens het verblijf in Nederland op grond van een WHP alleen incidenteel mag zijn. Een verblijfsvergunning voor een WHP wordt niet verleend als het verblijfsdoel afwijkt van een culturele uitwisseling, zoals arbeid in loondienst, studie of gezinshereniging. Als dit wel blijkt, wordt in individuele gevallen bij de aanvraag beoordeeld of er sprake is van strijdigheid met de regels die gelden voor een verblijfsvergunning op basis van het WHP. Dit nieuwe beleid is ook van toepassing op vreemdelingen die vóór 1 oktober 2019 al in het bezit zijn van een verblijfsvergunning WHP.

De aanleiding voor de wijziging is dat de landen waarmee Nederland een overeenkomst heeft met betrekking tot het WHP, anders omgaan met  het begrip 'incidentele arbeid'. Omdat de basis van een WHP wederkerig is, past Nederland nu de BuWav vanaf 1 oktober 2019 aan.

Meer informatie
Staatsblad

Nieuws

Asielinstroom in september 2021

- De asielinstroom is voor de negende maand op rij gestegen. In september bedroeg de totale asielin...

560 Afghaanse evacués hebben asielbesluit ontvangen

- 560 Afghaanse evacués hebben de afgelopen weken een asielbesluit gehad van de Immigratie- en Natu...

Einde project Brexit

- ​Het project Brexit kwam voor de IND ten einde op vrijdag 1 oktober. Britse burgers en hun famili...

Meer nieuws