We werken op dit moment aan onze website. Daarom zijn Mijn IND, Portaal Zakelijk, Portaal Gemeente en de online-aanvraagformulieren niet altijd beschikbaar tussen vrijdag 22 oktober 18.00 uur en maandag 25 oktober 09.30 uur.

  • Home
  • Nieuws
  • Werkgevers bestraft om gesjoemel met kennismigranten

Werkgevers bestraft om gesjoemel met kennismigranten

​De IND en de Inspectie SZW treden stevig op tegen werkgevers die zich niet houden aan de regels van de kennismigrantenregeling.

Bij een gezamenlijk inspectieproject zijn 24werkgevers van kennismigranten bezocht die op basis van een combinatie van indicatoren door de IND zijn aangedragen. Een derde van deze werkgevers is beboet omdat daadwerkelijk misstanden zijn geconstateerd. Ook is de erkenning van een aantal bedrijven - die daarmee snel kennismigranten in dienst kunnen nemen– ingetrokken, en zijn de verblijfsvergunningen van kennismigranten ingetrokken. De Inspectie SZW legde acht ondernemingen in totaal 65.000 euro aan boetes op.

De inspecteurs kwamen tijdens het onderzoek opmerkelijke praktijken tegen. Bij verschillende ondernemingen waren geen of beperkte activiteiten waarneembaar. Zo verstuurde een ondernemer in vijf jaar tijd slechts tien facturen en kon de ondernemer niet de namen van zijn vijf klanten noemen. Ook werden in de praktijk andere activiteiten uitgevoerd dan die bij aanvang van de onderneming in het businessplan zijn opgenomen en op basis waarvan een erkenning is verkregen. Zo was een onderneming van plan zaken te doen in e-bikes. De bestuurder en tevens de enige werknemer/ kennismigrant zag hiervan af en ging 'over' op gepofte noten. In zes zaken bleken de kennismigranten tevens de bestuurders van de ondernemingen. Ook zagen inspecteurs regelmatig omzetten die met moeite de loonkosten konden dekken en was er met regelmaat sprake van een negatief vermogen.

Met dit project is het voor het eerst dat de Inspectie SZW en de IND gezamenlijk bedrijven inspecteren die kennismigranten in dienst nemen. De Inspectie SZW bekijkt of de migrant wel in Nederland mag werken en of er voldoende wordt betaald. Zo moet bijvoorbeeld een kennismigrant die ouder is dan 30 jaar momenteel minimaal 4404 euro verdienen. De IND handhaaft het migratiebeleid en kijkt of de erkend referent voldoet aan de vereiste verplichtingen en kwalificaties. Zo moeten kennismigranten op de juiste wijze worden geworven en geselecteerd, geldt een administratie- en informatieplicht voor alle relevante informatie en moet het bedrijf levensvatbaar en betrouwbaar zijn. Naar aanleiding van het effect van de gezamenlijke inspecties hebben de Inspectie SZW en IND besloten de samenwerking in 2019 voort te zetten.

Erkend referenten
Kennismigranten mogen in Nederland werken, via werkgevers die de status 'erkend referent' hebben. Een erkend referent kan via een snelle procedure een kennismigrant Nederland laten inreizen en laten werken. De erkend referent moet onder andere zorg dragen voor een zorgvuldige werving en selectie van de kennismigrant, de IND steeds op tijd informeren over wijzigingen in bijvoorbeeld het vertrek van de kennismigrant, de verhuizing van de administratie van de onderneming, een administratie bijhouden en de loongegevens van de werknemer bewaren. Inmiddels hebben zo'n 4.730 bedrijven de status van erkend referent (voor de categorie arbeid) bij de IND. In 2017 werden circa 13.920 kennismigrantenvergunningen verleend.

Nieuws

Asielinstroom in september 2021

- De asielinstroom is voor de negende maand op rij gestegen. In september bedroeg de totale asielin...

560 Afghaanse evacués hebben asielbesluit ontvangen

- 560 Afghaanse evacués hebben de afgelopen weken een asielbesluit gehad van de Immigratie- en Natu...

Einde project Brexit

- ​Het project Brexit kwam voor de IND ten einde op vrijdag 1 oktober. Britse burgers en hun famili...

Meer nieuws