• Home
  • Nieuws
  • Verblijfsvergunning RANOV’ers verloopt: Verlenging of onbepaalde tijd aanvragen?

Verblijfsvergunning RANOV’ers verloopt: Verlenging of onbepaalde tijd aanvragen?

​In juni 2018 verloopt de verblijfsvergunning 'voortgezet verblijf na verblijf op grond van speciale regeling 2007’ van vreemdelingen die onder de pardonregeling vielen (de Regeling Afwikkeling Nalatenschap Oude Vreemdelingenwet, RANOV). In dit nieuwsbericht wordt meer informatie gegeven over de verschillende vervolgaanvragen.

Wat zijn de mogelijkheden?
Hebt u een verblijfsvergunning 'voortgezet verblijf na verblijf op grond van speciale regeling 2007'? Dan moet u binnenkort een verlengingsaanvraag indienen. Soms kunt u ook een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd aanvragen.

Aanvraag verblijfsvergunning onbepaalde tijd
Om in aanmerking te komen voor een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd moet u voldoen aan het inburgeringsvereiste. Dit betekent dat u het inburgeringsdiploma hebt behaald. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) geeft op www.inburgeren.nl meer informatie over het behalen van het inburgeringsdiploma.

U komt ook in aanmerking voor een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd als u een vrijstelling of ontheffing hebt van het inburgeringsvereiste. Een diploma staatsexamen Nederlands als tweede taal I of II (NT2) of een diploma MBO niveau 1 geeft géén vrijstelling van het inburgeringsvereiste.

Wanneer kom ik in aanmerking voor een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd mét de status EU langdurig ingezetene?
Om in aanmerking te komen een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd mét de status EU langdurig ingezetene moet u voldoen aan het inburgeringsvereiste. Bovendien moet u voldoende, zelfstandig en duurzaam inkomen hebben.

Hoe vraag ik een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd aan en wat zijn de kosten?
U kunt de aanvraag digitaal indienen. De aanvraag van een verblijfsvergunning onbepaalde tijd (met of zonder de status EU langdurig ingezeten) kost €161,-.

Verlenging verblijfsvergunning voortgezet verblijf (humanitair niet-tijdelijk)
Voldoet u niet aan het inburgeringsvereiste? Vraag dan een verlenging aan van uw huidige verblijfsvergunning.

Hoe vraag ik een verlenging aan en wat zijn de kosten?
U kunt de verlengingsaanvraag digitaal indienen. De verlengingsaanvraag kost € 401,-.
Dien deze aanvraag niet eerder dan 3 maanden voor afloop van uw huidige verblijfsvergunning in.

Nieuws

Jaarverslag 2020: door corona minder aanvragen ingediend

- ​De impact van corona is terug te zien in het aantal verblijfsaanvragen dat in 2020 bij de Immigr...

Vrijstelling documenteneis naturalisatie voor deel RANOV-groep

- ​Een deel van de RANOV-vergunninghouders die willen naturaliseren tot Nederlander wordt vrijgeste...

Asielinstroom in maart 2021

- ​In maart bedroeg de totale asielinstroom (het totaal van eerste en herhaalde asielaanvragen en n...

Meer nieuws