• Home
  • Nieuws
  • Uitstel Brexit: geen gevolgen voor verblijfsrecht VK-onderdanen in Nederland

Uitstel Brexit: geen gevolgen voor verblijfsrecht VK-onderdanen in Nederland

In de periode van uitstel Brexit behouden VK onderdanen en hun familieleden in Nederland hun rechten als EU-burger.

Na een verzoek van de Britse regering om de datum voor  Brexit (voorzien op 31 oktober) uit te stellen tot 31 januari 2020, is de EU akkoord gegaan met het gevraagde uitstel. Dit betekent dat een no-deal Brexit op 31 oktober 2019 nu is uitgesloten. De nieuwe Brexit-datum wordt 31 januari 2020  of zoveel eerder als het Britse parlement en het Europese parlement het terugtrekkingsakkoord hebben goedgekeurd.
Hierdoor behouden VK-onderdanen en hun familieleden in Nederland in ieder geval tot aan de Brexit-datum hun rechten als EU-burger om hier te wonen, werken en studeren. Zij hebben de tijdelijke verblijfsvergunning die zij in maart of oktober 2019 van de IND ontvingen niet nodig in de periode van uitstel.

Tijdelijke verblijfsvergunning goed bewaren
Het is belangrijk dat VK-onderdanen de tijdelijke verblijfsvergunning goed bewaren omdat na de periode van uitstel een no-deal Brexit mogelijk is. VK-onderdanen en hun familieleden kunnen dan met de tijdelijke verblijfsvergunning aantonen dat zij in Nederland mogen wonen, werken en studeren. De tijdelijke verblijfsvergunning is geldig in Nederland tijdens de nationale overgangsperiode tot en met 31 januari 2021 bij een no-deal Brexit.
Veel VK-onderdanen en hun familieleden die in de Basisregistratie Personen (BRP) staan ingeschreven ontvingen al vóór 29 maart 2019 de tijdelijke verblijfsvergunning. Daar staat als einddatum tot 1 juli 2020 op. Als zeker is dat er een no-deal Brexit komt, stuurt de IND hun opnieuw een tijdelijke verblijfsvergunning die geldig is tijdens de nationale overgangsperiode van 15 maanden na Brexit. Zo is de IND er zeker van dat iedere VK-onderdaan of familielid van een VK-onderdaan een tijdelijke verblijfsvergunning heeft met dezelfde geldigheidsduur.
De IND adviseert VK-onderdanen en hun familieleden die in Nederland wonen maar zich nog niet hebben ingeschreven in de BRP, om dit alsnog te doen voor Brexit.

Nieuwe ontwikkelingen
In het geval van nieuwe ontwikkelingen informeert de IND VK-onderdanen opnieuw over de laatste stand van zaken via de website, social media en de Brexit nieuwsbrief.

Hebt u vragen?
Kijk op ind.nl/Brexitnl voor meer informatie. Op deze pagina kunt u lezen wat u nu al kunt doen om voor te bereiden. Bekijk ook de animatievideo en Q&A’s op de Brexit pagina.

Nieuws

Asielinstroom in september 2021

- De asielinstroom is voor de negende maand op rij gestegen. In september bedroeg de totale asielin...

560 Afghaanse evacués hebben asielbesluit ontvangen

- 560 Afghaanse evacués hebben de afgelopen weken een asielbesluit gehad van de Immigratie- en Natu...

Einde project Brexit

- ​Het project Brexit kwam voor de IND ten einde op vrijdag 1 oktober. Britse burgers en hun famili...

Meer nieuws