• Home
  • Nieuws
  • Tijdelijke stop op besluiten voor Tigray (Ethiopië)

Tijdelijke stop op besluiten voor Tigray (Ethiopië)

​Met ingang van 10 juli neemt de IND zes maanden lang geen besluiten over aanvragen van vreemdelingen uit het gebied Tigray in Ethiopië of uit de Tigrese bevolkingsgroep. In diezelfde periode hoeven vreemdelingen uit Tigray of uit de Tigrese bevolkingsgroep die al in Nederland zijn ook niet te vertrekken. In het gebied woedt een gewapend conflict.

Het besluit om tijdelijk niet uit te zetten en te beslissen, heet een vertrek- en besluitmoratorium. Dat gebeurt wanneer de situatie in een bepaald land of gebied onduidelijk is. Of de situatie voor een specifieke groep uit dat land of gebied is onduidelijk.

In dit geval gaat het om:

  • vreemdelingen die voorafgaand aan hun vertrek hun normale woon- of verblijfplaats hadden in de Noord-Ethiopische regio Tigray en
  • vreemdelingen uit de Tigrese bevolkingsgroep uit overige gebieden in Ethiopië.

Beoordeling
De IND beoordeelt of iemand onder het besluit- en/of vertrekmoratorium valt. De IND kijkt hierbij naar de asielzoekers uit de doelgroep met een lopende procedure en naar uitgeprocedeerde personen uit Ethiopië die (nog) in Nederland zijn. De beslistermijn van lopende asielaanvragen van de doelgroep kan met een jaar worden verlengd of tot maximaal 21 maanden. Dat geldt ook voor aanvragen die de komende zes maanden nog ingediend worden.


Nieuws

Asielinstroom in september 2021

- De asielinstroom is voor de negende maand op rij gestegen. In september bedroeg de totale asielin...

560 Afghaanse evacués hebben asielbesluit ontvangen

- 560 Afghaanse evacués hebben de afgelopen weken een asielbesluit gehad van de Immigratie- en Natu...

Einde project Brexit

- ​Het project Brexit kwam voor de IND ten einde op vrijdag 1 oktober. Britse burgers en hun famili...

Meer nieuws