• Home
  • Nieuws
  • Tijdelijke samenwerking IND en UNHCR bij nareiszaken

Tijdelijke samenwerking IND en UNHCR bij nareiszaken

De IND gaat tijdelijk samenwerken met de United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) bij nareiszaken. Door de coronacrisis moesten veel diplomatieke posten hun diensten beperken of hun deuren zelfs sluiten. Videogesprekken met nareizigers kwamen daardoor ook stil te liggen. Daardoor liep de afhandeling van aanvragen voor gezinshereniging vertraging op. Door videoverbindingen met nareizigers tot stand te brengen, helpt de UNCHR de achterstand weer in te lopen.


​Door de beperkte dienstverlening van ambassades en consulaten zijn zij momenteel ook beperkt in staat om videoverbindingen te realiseren. Gesprekken met nareizende gezinsleden over hun aanvraag bij de IND kunnen daarom niet of nauwelijks plaatsvinden. Dankzij de UNHCR kan dat weer. Die hulp gaat trouwens verder dan de videoverbindingen. De UNHCR plant ook de afspraken in en begeleidt de nareizier op de dag van het gehoor.

Waarnemend hoofddirecteur IND Annelore Roelofs en hoofd UNHCR Nederland Andrea Vonkeman ondertekenden woensdag 19 mei de overeenkomst voor de samenwerking. De voorbereidende werkzaamheden zijn ondertussen al in volle gang, om de achterstand zo snel mogelijk weg te werken.

Gezinshereniging bespoedigen
De UNHCR zet zich al jaren in voor gezinshereniging en het bespoedigen daarvan. Omdat de UNHCR bovendien al vaak aanwezig is op plaatsen waar veel nareizigers verblijven, ligt deze samenwerking met de IND voor de hand. Begonnen wordt met de aanvragen van nareizigers uit landen in het Midden-Oosten en Afrika, omdat de achterstand daar het grootst is. Maar het is de bedoeling om de samenwerking zo snel mogelijk uit te breiden.

De samenwerking is tijdelijk. Zodra de diplomatieke posten zelf weer videoverbindingen tot stand kunnen brengen, nemen zij deze taak weer over. 


Waarnemend hoofddirecteur IND Annelore Roelofs en hoofd UNHCR Nederland Andrea Vonkeman.

Nieuws

Asielinstroom in september 2021

- De asielinstroom is voor de negende maand op rij gestegen. In september bedroeg de totale asielin...

560 Afghaanse evacués hebben asielbesluit ontvangen

- 560 Afghaanse evacués hebben de afgelopen weken een asielbesluit gehad van de Immigratie- en Natu...

Einde project Brexit

- ​Het project Brexit kwam voor de IND ten einde op vrijdag 1 oktober. Britse burgers en hun famili...

Meer nieuws