• Home
  • Nieuws
  • Stijging aantal nareizigers in september

Stijging aantal nareizigers in september

Het totale aantal aanvragen was in september 3.162, ongeveer 24% hoger dan in de maand ervoor (augustus 2016: 2.505). In vergelijking met september 2015 (8.594) is het aantal aanvragen nu bijna drie keer zo laag.

​In september 2016 ontving de IND 1.807 eerste asielaanvragen, 129 herhaalde asielaanvragen en 1.226 nareizende gezinsleden. 

Eerste asielaanvragen Marokkanen en Algerijnen toegenomen

De top 5 van nationaliteiten wordt gevormd door Marokkanen (16%), Algerijnen (12%), Eritreeërs (9%), Albanezen (5%) en Syriërs (5%). Opvallend is de toename van eerste asielaanvragen van Marokkanen (van 8 naar 16 procent) en Algerijnen (van 5 naar 12 procent) ten opzichte van de maand ervoor. Marokko staat sinds februari 2016 op de lijst veilige landen. Algerije wordt op korte termijn aan deze lijst toegevoegd. Het aantal eerste asielaanvragen uit de westelijke Balkan daalde juist met 41% ten opzichte van de maand daarvoor.

Herhaalde asielaanvragen licht gedaald

Het aantal herhaalde asielaanvragen is in september in vergelijking met de maand ervoor gedaald: van 158 in augustus naar 129 in september. Afghanen staan nog steeds op de eerste plaats (19%), gevolgd door Iraniërs (10%) en Irakezen (8%).

Nareis

Gezinsleden van statushouders asiel kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een asielvergunning. In september 2016 bedroeg het aantal gezinsleden dat naar Nederland is gekomen 1.226. Dit is een stijging van ruim 70% ten opzichte van augustus (707). Precies driekwart (75%) hiervan heeft de Syrische nationaliteit.

 

​Meer informatie

Asieltrends september 2016

Nieuws

Tijdelijke versoepeling mvv-vereiste vanwege COVID-19

- ​De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid versoepelt tijdelijk voor enkele specifieke groep...

IND-Pilot in Zuid-Limburg is succesvol

- ​De in januari 2020 gestarte pilot van het Expat Centre Maastricht Region, de Gemeente Maastricht...

De Nieuwsbrief Zakelijk van 6 april 2021 staat nu online

- ​De nieuwste Nieuwsbrief Zakelijk staat klaar voor erkend referenten van arbeidgerelateerde doele...

Meer nieuws