We werken op dit moment aan onze website. Daarom zijn Mijn IND, Portaal Zakelijk, Portaal Gemeente en de online-aanvraagformulieren niet altijd beschikbaar tussen vrijdag 22 oktober 18.00 uur en maandag 25 oktober 09.30 uur.

Regeling Aziatische horeca

Op 1 oktober 2016 treedt de Regeling Aziatische horeca in werking.


Deze regeling is een vervolg op de eerdere tijdelijke regeling en het Convenant Aziatische horeca, dat de werkgeversorganisaties in de Aziatische horeca, UWV en de IND op 1 oktober 2014 hebben ondertekend. Op 1 oktober 2016 lopen de tijdelijke regeling en het convenant af.

Met de Regeling Aziatische horeca kunnen de IND en UWV voor bepaalde functies een maximum aantal gecombineerde vergunningen voor verblijf en arbeid (GVVA) en tewerkstellingsvergunningen verlenen voor gekwalificeerde Aziatische koks. Bij deze aanvragen toetst UWV niet of er Nederlandse of Europese werkzoekenden zijn die voorrang hebben. Daar staat tegenover dat de werkgevers zich verplichten om tijdens de looptijd van de vergunning:

  • koks uit Nederland of Europa op te leiden of aan te nemen; en
  • het afgesproken loon te betalen aan de buitenlandse koks.

Op 23 september 2016 is de nieuwe regeling Aziatische horeca gepubliceerd in de Staatscourant.

Aanvragen GVVA Aziatische horeca

Een aanvraag om een GVVA verloopt als volgt:

  • Na ontvangst van het aanvraagformulier bekijkt de IND of alle gevraagde documenten en bewijsstukken aanwezig zijn. Op het aanvraagformulier staat welke documenten en bewijsstukken moeten worden meegestuurd.
  • De IND vraagt daarna advies aan UWV. UWV kijkt of aan de voorwaarden van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) en de regeling is voldaan.
  • Als aan alle voorwaarden wordt voldaan, verleent de IND de GVVA arbeid in loondienst - Aziatische horeca. Deze verblijfsvergunning is 2 jaar geldig.

Meer informatie

Meer informatie over de inhoud van de regeling en de verplichtingen die u als werkgever krijgt vindt u op www.werk.nl. U kunt ook bellen met het UWV. Het telefoonnummer is 088 898 2070.
Overige informatie over de GVVA vindt u op  onze website. U kunt ook bellen met de IND. Het telefoonnummer is 088 0430 430 (voor dit informatienummer betaalt u uw gebruikelijke belkosten). Vanuit het buitenland belt u +31 88 0430 430.Inchecken

Nieuws

Asielinstroom in september 2021

- De asielinstroom is voor de negende maand op rij gestegen. In september bedroeg de totale asielin...

560 Afghaanse evacués hebben asielbesluit ontvangen

- 560 Afghaanse evacués hebben de afgelopen weken een asielbesluit gehad van de Immigratie- en Natu...

Einde project Brexit

- ​Het project Brexit kwam voor de IND ten einde op vrijdag 1 oktober. Britse burgers en hun famili...

Meer nieuws