• Home
  • Nieuws
  • Pilot: uw document voor duurzaam verblijf thuis ontvangen

Pilot: uw document voor duurzaam verblijf thuis ontvangen

​De IND is op 21 januari een pilot gestart om documenten voor duurzaam verblijf per koerier te laten bezorgen. 
De duur van de pilot is 3 maanden. De IND heeft klanten vooraf geselecteerd die per koerier hun document ontvangen.
Het gaat om alle klanten die EU-duurzaam documenten, exclusief verlengingen ontvangen. Na de pilot gaan we evalueren en kijken of we deze dienstverlening voortaan kunnen inzetten.

Inlichting over bezorging
Komt u in aanmerking voor deze pilot? De koerier benadert u dan per e-mail of telefonisch om een afspraak in te plannen.

Waar kan uw document worden bezorgd?
Bij de koerier kunt u aangeven wanneer en waar u het document wilt laten bezorgen. Dat kan op elk adres in Nederland.

Wanneer kan uw document worden bezorgd?
Het bezorgen van het document kan van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 17.00 uur en op zaterdag tussen 08.00 en 18.00 uur.

Wat zijn de voorwaarden?
Het document kan alleen door uzelf in ontvangst worden genomen. Dat geldt ook voor minderjarigen. Voor kinderen onder de 12 jaar moet een volwassene bij de overhandiging aanwezig zijn. U tekent voor ontvangst van uw document.

Wat zijn de kosten?
Aan deze service zijn geen extra kosten verbonden.

Bezorging door Interdepartementale Post- en Koeriersdienst (IPKD)
Om de veiligheid te waarborgen, wordt uw EU-duurzaam document bezorgd door het gespecialiseerde bedrijf IPKD. Bij de bezorging controleert de bezorger van IPKD uw identiteit. Houd daarom uw paspoort bij de hand als de bezorger komt. Het EU-duurzaam document wordt bij de bezorging door IPKD aangeboden in een verzegelde envelop. De bezorger kan zich identificeren met een badge. Tijdens kantooruren kunt u telefonisch contact opnemen met de koerier op het volgende nummer: +31 611868763.

Nieuws

Tijdelijke versoepeling mvv-vereiste vanwege COVID-19

- ​De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid versoepelt tijdelijk voor enkele specifieke groep...

IND-Pilot in Zuid-Limburg is succesvol

- ​De in januari 2020 gestarte pilot van het Expat Centre Maastricht Region, de Gemeente Maastricht...

De Nieuwsbrief Zakelijk van 6 april 2021 staat nu online

- ​De nieuwste Nieuwsbrief Zakelijk staat klaar voor erkend referenten van arbeidgerelateerde doele...

Meer nieuws