• Home
  • Nieuws
  • Per 1 juli nieuwe procedure voor herhaalde asielaanvragen

Per 1 juli nieuwe procedure voor herhaalde asielaanvragen

De procedure voor het indienen van herhaalde asielaanvragen verandert op 1 juli 2019.

De procedure voor het indienen van herhaalde asielaanvragen verandert op 1 juli 2019 . Opnieuw asiel aanvragen moet vanaf dat moment in persoon bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Asielzoekers vullen (samen met een advocaat) een aanvraagformulier in. Hierop staat voor welke personen de aanvraag is en waarom ze opnieuw asiel aanvragen. De procedure start met de inlevering van de aanvraag bij het aanmeldcentrum in Ter Apel.

Heeft de IND een asielaanvraag afgewezen? Dan mogen asielzoekers volgens de Vreemdelingenwet altijd opnieuw asiel aanvragen. Nu vullen zij (samen met een advocaat) een 'kennisgevingsformulier' in. Met dit formulier laat de asielzoeker weten dat hij opnieuw asiel wil aanvragen. De kennisgeving sturen ze met de post naar de IND. De IND nodigt de klant daarna uit om zich op een aanmeldcentrum te melden. In de uitnodiging staat waar en wanneer hij de aanvraag moet indienen. Dit kan ook in Ter Apel zijn.

In de nieuwe situatie hoeft de asielzoeker geen kennisgeving meer te sturen. Hij dient de aanvraag direct in persoon in op het aanmeldcentrum. De procedure verandert door een uitspraak van de Raad van State (28 juni 2018). Hierin staat dat de kennisgeving ook direct de aanvraag is. Hierdoor vervalt het kennisgevingsformulier.

Meer informatie over de huidige procedure leest u op onze website.

Nieuws

Jaarverslag 2020: door corona minder aanvragen ingediend

- ​De impact van corona is terug te zien in het aantal verblijfsaanvragen dat in 2020 bij de Immigr...

Vrijstelling documenteneis naturalisatie voor deel RANOV-groep

- ​Een deel van de RANOV-vergunninghouders die willen naturaliseren tot Nederlander wordt vrijgeste...

Asielinstroom in maart 2021

- ​In maart bedroeg de totale asielinstroom (het totaal van eerste en herhaalde asielaanvragen en n...

Meer nieuws