We werken op dit moment aan onze website. Daarom zijn Mijn IND, Portaal Zakelijk, Portaal Gemeente en de online-aanvraagformulieren niet altijd beschikbaar tussen vrijdag 22 oktober 18.00 uur en maandag 25 oktober 09.30 uur.

  • Home
  • Nieuws
  • Nieuwe regeling verbetert mobiliteit binnen de EU voor onderzoekers en studenten uit ‘derde landen’

Nieuwe regeling verbetert mobiliteit binnen de EU voor onderzoekers en studenten uit ‘derde landen’

Binnenkort kunnen derdelanders met een verblijfsvergunning afgegeven door een lidstaat van de Europese Unie als student of onderzoeker, eenvoudiger in een andere lidstaat verblijven om daar een gedeelte van hun studie te volgen of onderzoek uit te voeren. Derdelanders zijn personen die niet de nationaliteit van een EU/EER lidstaat of Zwitserland hebben.

Op 23 mei 2018 implementeert Nederland de Europese richtlijn (EU) 2016/801. Het doel van de Richtlijn is om de toelatingsvoorwaarden voor toelating en verblijf op EU-niveau te harmoniseren en de mobiliteit voor studenten en onderzoekers te bevorderen. De richtlijn regelt de voorwaarden voor derdelanders voor toegang en verblijf als onderzoeker (en gezinsleden), student, stagiair of vrijwilliger in het kader van het Europees vrijwilligerswerk.

De richtlijn voegt de Studierichtlijn (2004/114/EG) en Onderzoeksrichtlijn (2005/71/EG) samen, breidt deze uit met enkele groepen en vervangt  deze 2 richtlijnen. Met ingang van 24 mei 2018 worden de Studierichtlijn en Onderzoeksrichtlijn ingetrokken.

Intra EU-mobiliteit voor onderzoekers (en gezinsleden) en studenten

De regels met betrekking tot mobiliteit binnen de Europese Unie (de zogenaamde intra EU-mobiliteit) worden versoepeld voor studenten en onderzoekers uit een derde land. Derdelanders kunnen gebruikmaken van intra EU-mobiliteit als zij aantoonbaar voldoen aan de daarvoor geldende voorwaarden.

Zo kunnen zij, met behoud van de Nederlandse verblijfsvergunning, naar één of meer andere lidstaten om daar een deel van het onderwijsprogramma te volgen of onderzoek uit te voeren. Het is ook mogelijk dat een derdelander die bijvoorbeeld in Duitsland een verblijfsvergunning voor studie of als onderzoeker heeft, een maximaal aantal dagen in Nederland verblijft zonder dat daarvoor een verblijfsvergunning aangevraagd hoeft te worden. Een voorwaarde is wel dat de student of onderzoeker een programma volgt met mobiliteitsmaatregelen.

Voor onderzoekers en hun gezinsleden bestaan 2 vormen van intra EU-mobiliteit:

  1. Kortetermijnmobiliteit: maximaal 180 dagen verblijf (in een periode van 360 dagen) in een andere lidstaat van de Europese Unie. De onderzoeker hoeft hiervoor géén verblijfsvergunning aan te vragen in de betreffende lidstaat.
  2. Langetermijnmobiliteit: langer dan 180 dagen verblijf in een andere lidstaat van de Europese Unie.  De onderzoeker moet hiervoor een aparte verblijfsvergunning aanvragen in de betreffende lidstaat.

Een student die gebruikmaakt van intra EU-mobiliteit mag maximaal 360 dagen verblijven in een andere lidstaat van de Europese Unie. De student hoeft hiervoor géén verblijfsvergunning aan te vragen in betreffende lidstaat.

Vrijwilligers in het kader van het Europees vrijwilligerswerk en stagairs

De richtlijn regelt ook de toelatingsvoorwaarden voor stagiairs en vrijwilligers uit derde landen.  De wijzigingen voor deze groep zijn gering. Zo moeten derdelanders die als vrijwilliger in het kader van het Europees vrijwilligerswerk naar Nederland willen komen straks een overeenkomst sluiten met de uitwisselingsorganisatie. Bovendien mag de vrijwilliger eerder een verblijfsvergunning in het kader van uitwisseling hebben gehad. De belangrijkste wijziging in de regels voor stagairs is dat ook hoger opgeleide derdelanders die ten hoogste 2 jaar geleden zijn afgestudeerd, in Nederland stage kunnen lopen.
 

Meer informatie

Per 23 mei 2018 vindt u op de pagina Intra EU-mobiliteit meer informatie over de voorwaarden en de procedure.

 

Nieuws

Asielinstroom in september 2021

- De asielinstroom is voor de negende maand op rij gestegen. In september bedroeg de totale asielin...

560 Afghaanse evacués hebben asielbesluit ontvangen

- 560 Afghaanse evacués hebben de afgelopen weken een asielbesluit gehad van de Immigratie- en Natu...

Einde project Brexit

- ​Het project Brexit kwam voor de IND ten einde op vrijdag 1 oktober. Britse burgers en hun famili...

Meer nieuws