Nieuwe normbedragen per 1 januari 2021

​De normbedragen in het kader van Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (Wml) worden ieder jaar op 1 januari en 1 juli door de Minister van SZW herzien en gepubliceerd in de Staatscourant.

Een normbedrag is wat u moet verdienen om een vreemdeling naar Nederland te halen. Vanaf 1 januari 2021 vindt u de nieuwe normbedragen in het overzicht  Normbedragen inkomenseis.

​Leges zijn de kosten van een aanvraag. Deze worden jaarlijks geïndexeerd op basis van het indexcijfer van de cao-lonen, zoals berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek.  De hoogte van de leges vindt u in het overzicht Leges: kosten van een aanvraag

Nieuws

Asielinstroom in september 2021

- De asielinstroom is voor de negende maand op rij gestegen. In september bedroeg de totale asielin...

560 Afghaanse evacués hebben asielbesluit ontvangen

- 560 Afghaanse evacués hebben de afgelopen weken een asielbesluit gehad van de Immigratie- en Natu...

Einde project Brexit

- ​Het project Brexit kwam voor de IND ten einde op vrijdag 1 oktober. Britse burgers en hun famili...

Meer nieuws