We werken op dit moment aan onze website. Daarom zijn Mijn IND, Portaal Zakelijk, Portaal Gemeente en de online-aanvraagformulieren niet altijd beschikbaar tussen vrijdag 22 oktober 18.00 uur en maandag 25 oktober 09.30 uur.

Nieuwe legesbedragen per 1 januari 2017

Met ingang van 1 januari 2017 worden de leges met 1,8% verhoogd.


De leges worden jaarlijks geïndexeerd op basis van het indexcijfer van de CAO-lonen zoals berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek.
 
De huidige legesbedragen kunt u vinden op dit overzicht.

Met ingang van 1 januari 2017 zal een gedifferentieerd leges tarief gaan gelden bij een aanvraag om erkenning referent arbeid.

Start-ups en kleine bedrijven kunnen per 1 januari 2017 in aanmerking komen voor een verlaagd tarief erkenning referent arbeid. Dit verlaagde tarief is 50% lager als het  huidige tarief erkenning referent arbeid. Let wel: over dit verlaagde tarief zal nog wel 1,8% indexatie worden toegepast zoals hierboven omschreven.  Voorwaarde is wel dat de aanvrager zelf een beroep doet op dit verlaagde tarief en hierbij aantoont dat het bedrijf 50 of minder personen in dienst heeft.
Voor dit verlaagde tarief kan ook een reeds erkend referent in aanmerking komen die enkel vanwege het wijzigen van rechtsvorm een aanvraag om erkenning als referent moeten indienen.  De differentiatie van de leges is gevolg van een toezegging van het kabinet aan de Kamer.

Voor de overige bedrijven/instellingen die erkenning referent arbeid aanvragen blijft het tarief ongewijzigd, met dien verstande dat per 1 januari 2017 wel de jaarlijkse indexatie op dit tarief zal worden toegepast hetgeen een verhoging betekent van 1,8% (zie hierboven).

De leges voor kennismigranten wordt licht verhoogd (waarover vervolgens 1,8% indexatie zal plaatsvinden).

De maatregel tot differentiatie leges erkenning referent leidt tot minder legesopbrengsten. Het kabinet heeft er voor gekozen om dit te compenseren door een lichte verhoging van het huidige tarief voor kennismigranten per 1 januari 2017. Let wel: over dit nieuwe tarief zal ook per 1 januari 2017 de +1,8 %indexatie worden toegepast.

Voor achtergrondinformatie bij de verhoging van de leges kennismigrant wordt verwezen naar de hierboven reeds aangehaalde Kamerbrief van 6 juli 2016.

Nieuws

Asielinstroom in september 2021

- De asielinstroom is voor de negende maand op rij gestegen. In september bedroeg de totale asielin...

560 Afghaanse evacués hebben asielbesluit ontvangen

- 560 Afghaanse evacués hebben de afgelopen weken een asielbesluit gehad van de Immigratie- en Natu...

Einde project Brexit

- ​Het project Brexit kwam voor de IND ten einde op vrijdag 1 oktober. Britse burgers en hun famili...

Meer nieuws