Nadere duiding spoedzaken IND volgt

Door de uitbraak van het coronavirus is de dienstverlening van de IND bij de loketten beperkt tot spoedzaken. Het gaat dan bijvoorbeeld om het verlengen van een visum. Tegelijkertijd beperkt Nederland de wereldwijde consulaire dienstverlening. Dit kan ook gevolgen hebben voor klanten van de IND.

Beperkte dienstverlening IND
Vanwege de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen, is de dienstverlening van de IND beperkt tot spoedzaken. Meer informatie over wat de IND precies onder die spoedzaken verstaat volgt zo snel mogelijk. Net als meer informatie over het verlengen van uw vrije termijn, wat alleen kan in spoedeisende gevallen. Bent u in afwachting van een beslissing op uw aanvraag voor een verblijfsvergunning, dan gelden de normale voorwaarden. Tevens zullen we u nader informeren over de zaken waarvoor u een afspraak kunt maken met de loketten.

Consulaire dienstverlening beperkt
Nederland heeft besloten om de dienstverlening op consulaten in buitenland sterk te beperken. Deze maatregel heeft ook gevolgen voor klanten van de IND.

Vanwege de beperking van de consulaire dienstverlening geeft het ministerie van Buitenlandse Zaken wereldwijd tijdelijk geen visa, paspoorten of machtigingen voor voorlopig verblijf (mvv's) meer af. Ook is besloten om voorlopig te stoppen met interviews en DNA-afnames voor asiel nareis.

Meer informatie
De uitbraak van het coronavirus is mogelijk van invloed op uw reisplannen. Kijk voor meer informatie op nederlandwereldwijd.nl. Als er nieuwe ontwikkelingen zijn, informeren wij u hierover met een update. Onder anderen via deze website.

Nieuws

Tijdelijke versoepeling mvv-vereiste vanwege COVID-19

- ​De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid versoepelt tijdelijk voor enkele specifieke groep...

IND-Pilot in Zuid-Limburg is succesvol

- ​De in januari 2020 gestarte pilot van het Expat Centre Maastricht Region, de Gemeente Maastricht...

De Nieuwsbrief Zakelijk van 6 april 2021 staat nu online

- ​De nieuwste Nieuwsbrief Zakelijk staat klaar voor erkend referenten van arbeidgerelateerde doele...

Meer nieuws