We werken op dit moment aan onze website. Daarom zijn Mijn IND, Portaal Zakelijk, Portaal Gemeente en de online-aanvraagformulieren niet altijd beschikbaar tussen vrijdag 22 oktober 18.00 uur en maandag 25 oktober 09.30 uur.

Lichte afname asielaanvragen in 2018

Het aantal asielaanvragen nam in 2018 af ten opzichte van het jaar daarvoor.

In 2018 ontving de IND 30.380 asielaanvragen. In 2017 waren dat er ca. duizend meer (31.327). De lichte afname van het aantal aanvragen betekent niet dat de IND er minder werk aan heeft, want de afhandeling van de actuele aanvragen vergt nog steeds veel tijd en aandacht.

De aangegeven getallen bestaan uit een berekening van drie soorten asielaanvragen die door de IND worden onderscheiden, te weten 'eerste asielaanvragen', 'herhaalde asielaanvragen' en 'aanvragen van (ingereisde) nareizigers'. Nareizigers zijn gezinsleden (echtgenoot, partner of kind) van mensen die in ons land al een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd hebben gekregen. Zij kunnen dan een aanvraag indienen voor gezinshereniging.

Meer eerste aanvragen
Hoewel de totale instroomcijfers op het eerste oog weinig verandering doen vermoeden, leert inzoomen erop dat de instroom van asielaanvragen uit Iran, Turkije, Moldavië en Algerije in 2018 hoger was dan in 2017. Samen waren de asielzoekers uit deze landen goed voor circa 3100 aanvragen (inclusief herhaalde aanvragen en nareizigers). In totaal nam het aantal eerste asielaanvragen in 2018 toe (met 5637) ten opzichte van het jaar daarvoor (20.353 in 2018 t.o.v. 14.716 in 2017).

Minder nareizigers
Tegenover een de toename van eerste aanvragen staat een afname van ruim 8.000 ingereisde nareizigers in 2018 (6.463 in 2018 t.o.v. 14.490 in 2017). Het grootste deel van deze daling nemen Syriërs voor hun rekening. In 2018 kwamen 2.137 Syriërs in het kader van gezinshereniging naar Nederland. In 2017 waren er dat nog 8.582. De verklaring hiervoor is logisch omdat het totaal aantal asielaanvragen van Syriërs in 2018 halveerde ten opzichte van 2017 (5.203 versus 10.829). Dit werkt dus ook door in het aantal aanvragen voor gezinshereniging.​

Nieuws

Asielinstroom in september 2021

- De asielinstroom is voor de negende maand op rij gestegen. In september bedroeg de totale asielin...

560 Afghaanse evacués hebben asielbesluit ontvangen

- 560 Afghaanse evacués hebben de afgelopen weken een asielbesluit gehad van de Immigratie- en Natu...

Einde project Brexit

- ​Het project Brexit kwam voor de IND ten einde op vrijdag 1 oktober. Britse burgers en hun famili...

Meer nieuws