Landenrapporten IND voortaan openbaar

​Om een afgewogen beslissing op een asielaanvraag te kunnen nemen, beschikken medewerkers van de IND over uitgebreide landeninformatie. Deze landeninformatie is gebundeld in verschillende bronnen. Vanaf 18 februari zijn landenrapporten voortaan voor iedereen toegankelijk.

De beslissing om landeninformatie voortaan  gedeeltelijk openbaar te maken, vloeit voort uit een rapport van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ)van 2020. Staatssecretaris Broekers-Knol (Justitie en Veiligheid) stemde hier vervolgens mee in.

Algemene informatie

De landenrapporten van de IND bieden inzicht en overzicht van de situatie in een specifiek land. Ze vormen daarmee een belangrijke bouwsteen bij de beoordeling van een asielaanvraag. De informatie is echter ook goed te gebruiken door andere partijen die de vreemdeling bijstaan. De rapporten bevatten algemene informatie over een land of de positie van een bepaalde groep in een gebied. Voor IND-medewerkers blijft er gedetailleerde specifieke informatie beschikbaar om een asielrelaas te kunnen verifiëren.

Sierra Leone

Het eerste rapport, over LHBTI'ers in Sierra Leone, is inmiddels gepubliceerd.

 

 

Nieuws

Tijdelijke versoepeling mvv-vereiste vanwege COVID-19

- ​De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid versoepelt tijdelijk voor enkele specifieke groep...

IND-Pilot in Zuid-Limburg is succesvol

- ​De in januari 2020 gestarte pilot van het Expat Centre Maastricht Region, de Gemeente Maastricht...

De Nieuwsbrief Zakelijk van 6 april 2021 staat nu online

- ​De nieuwste Nieuwsbrief Zakelijk staat klaar voor erkend referenten van arbeidgerelateerde doele...

Meer nieuws