• Home
  • Nieuws
  • Japanners per 1 januari 2017 niet langer vrij op de arbeidsmarkt

Japanners per 1 januari 2017 niet langer vrij op de arbeidsmarkt

Op grond van een uitspraak van de Raad van State van 24 december 2014 hebben Japanners vrije toegang tot de arbeidsmarkt.

De Raad van State heeft namelijk geoordeeld dat Japanners door een meestbegunstigingsclausule in het handelsverdrag Nederland-Japan (1912) en het Nederlands-Zwitsers Tractaat (1875) gelijk moesten worden behandeld als Zwitsers die vrij zijn op de Nederlandse arbeidsmarkt.

De Nederlandse en Zwitserse regering hebben een interpretatieve verklaring bij het Tractaat opgesteld, waarin zij verduidelijken dat het verblijf, de vestiging en de toegang tot de arbeidsmarkt van beide landen op basis van het Tractaat onderworpen is aan nationale wetgeving. De verklaring is op maandag 20 juni 2016 gepubliceerd in het Tractatenblad.

De publicatie van de interpretatieve verklaring heeft tot gevolg dat voor Japanners die in Nederland willen komen werken weer een tewerkstellingsvergunning is vereist. Eerder is in de berichtgeving gemeld dat Japanners per 1 oktober 2016 niet langer vrij zijn op de arbeidsmarkt. Naar aanleiding van verschillende signalen uit het bedrijfsleven hebben de minister van Buitenlandse Zaken, de minister van Economische Zaken, de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie besloten de overgangstermijn te verlengen tot 1 januari 2017. Voorts wordt verwezen naar bijgevoegde beantwoording van Kamervragen inzake Japanners waarin is aangekondigd dat de overgangstermijn is verlengd.

Japanners die al in het bezit zijn van een verblijfsvergunning met de arbeidsmarktaantekening "arbeid vrij, twv niet vereist”, behouden deze verblijfsvergunning zolang deze geldig is. Aanvragen voor een (nieuwe) verblijfsvergunning, ontvangen op of na 1 januari 2017, worden weer beoordeeld aan de voorwaarden van de Wet arbeid vreemdelingen.

Nieuws

Asielinstroom in september 2021

- De asielinstroom is voor de negende maand op rij gestegen. In september bedroeg de totale asielin...

560 Afghaanse evacués hebben asielbesluit ontvangen

- 560 Afghaanse evacués hebben de afgelopen weken een asielbesluit gehad van de Immigratie- en Natu...

Einde project Brexit

- ​Het project Brexit kwam voor de IND ten einde op vrijdag 1 oktober. Britse burgers en hun famili...

Meer nieuws