• Home
  • Nieuws
  • Jaarverslag IND 2016: een jaar van grote uitdagingen

Jaarverslag IND 2016: een jaar van grote uitdagingen

Vandaag verscheen het IND Jaarverslag 2016.


2016 was voor de IND een jaar van grote uitdagingen. Op maandag 10 april presenteerde hoofddirecteur van de IND Rob van Lint samen met zijn collega’s van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en de Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V) de jaarresultaten 2016.


Met name de eerste helft van 2016 had de IND als gevolg van de zeer hoge asielinstroom in 2015 nog te maken met grote uitdagingen. Door extra behandellocaties, doorwerken in het weekend en het aannemen en opleiden van extra personeel werd de beschikbare capaciteit voor asielprocedures uitgebreid.

Tegelijkertijd nam vanaf begin 2016 – onder meer door het akkoord met Turkije - de instroom van eerste asielaanvragen sterk af, terwijl het aantal aanvragen voor nareizende gezinsleden als logisch gevolg van de hoge instroom in 2015 juist sterk toenam.

In de loop van het jaar verschoof ook de samenstelling van de asielinstroom ingrijpend: het aantal Syrische asielaanvragen nam af terwijl het aantal asielzoekers uit veilige landen scherp toenam. Aanvankelijk uit de Balkan- landen, later vooral uit Noord-Afrikaanse landen. Die laatste groep veroorzaakte met name aan het einde van het jaar veel overlast.

Ook reguliere migratie nam toe
Dit alles vroeg veel flexibiliteit en intensieve samenwerking van de IND, het COA en de DT&V.
Maar niet alleen wat betreft asiel was het een druk jaar. Ook het aantal reguliere verblijfsaanvragen – waaronder buitenlandse partners, au pairs, kennismigranten, studenten – is ten opzichte van 2015 toegenomen. Het aantal naturalisatieverzoeken nam iets af.

Online dienstverlening
Terwijl veel IND-medewerkers druk waren met de komst van asielzoekers , aanvragen regulier verblijf en naturalisatie, is tevens toegewerkt naar meer online dienstverlening. Mensen die naar Nederland willen komen voor werk of studie, kunnen nu hun verblijfsaanvraag indienen via de website.
Jaarresultaten 2016

Lees het online jaarverslag 2016
Verkort jaarverslag 2016 (pdf)

Delen

   

Nieuws

Uitstel Brexit: geen gevolgen voor verblijfsrecht VK-onderdanen in Nederland

- In de periode van uitstel Brexit behouden VK onderdanen en hun familieleden in Nederland hun rech...

IND stuurt aan VK-onderdanen in Nederland een tijdelijke verblijfsvergunning die nodig is bij een no-deal Brexit

- ​Ook al is de verwachting dat de Brexit datum wordt uitgesteld, toch is de IND gestart met de ver...

‘Mensenwerk’ IND centraal tijdens jubileumcongres

- ​"Met ons werk kunnen we het verschil maken." Dat zei hoofddirecteur IND Aly van Berckel donderda...

Meer nieuws