We werken op dit moment aan onze website. Daarom zijn Mijn IND, Portaal Zakelijk, Portaal Gemeente en de online-aanvraagformulieren niet altijd beschikbaar tussen vrijdag 22 oktober 18.00 uur en maandag 25 oktober 09.30 uur.

  • Home
  • Nieuws
  • Inkomenseis internationale studenten tijdelijk versoepeld

Inkomenseis internationale studenten tijdelijk versoepeld

Door de coronacrisis kunnen internationale studenten moeilijker voldoen aan de inkomenseis voor hun verblijfsvergunning. Daarom heeft de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid besloten dat zij niet alleen om deze reden hun verblijfsvergunning kunnen verliezen. Normaal gesproken kan de IND een verblijfsvergunning intrekken als niet (meer) aan het middelvereiste wordt voldaan.

​Internationale studenten (van buiten de EU) moeten jaarlijks via hun universiteit of hogeschool in Nederland verklaren dat zij nog zeker een jaar voldoende inkomsten hebben (€897,56 per maand). Als een student niet aan het zogeheten 'middelenvereiste' voldoet, moet de betrokken onderwijsinstelling dit melden bij de IND. Die kan vervolgens besluiten om de verblijfsvergunning van de student in te trekken.

Alleen voor 'zittende' studenten
De tijdelijke versoepeling van de inkomenseis geldt alleen voor 'zittende' studenten, die in het studiejaar 2019-2020 een verblijfsvergunning regulier hadden voor een studie in Nederland. De onderwijsinstelling moet in het meldingsformulier aan de IND aangeven dat de student door de coronacrisis de inkomenseis niet haalt. Dan komt diens verblijfsvergunning niet in gevaar voor het studiejaar 2020-2021. Als een student in de bijstand terechtkomt, kan de IND wel besluiten om de verblijfsvergunning in te trekken.

Digitale voorlichting
Jaarlijks behandelt de IND 10.000 tot 15.000 aanvragen van hoger onderwijsinstellingen die als referent optreden voor internationale studenten. Na de zomerperiode komen opnieuw veel internationale studenten naar Nederland om te studeren. Vanwege de coronamaatregelen hebben universiteiten en hogescholen hier veel vragen over. Om hen goed en bijtijds van dienst te zijn, heeft de IND samen met Nuffic een wekelijks digitaal spreekuur ingericht. Onderwijsinstellingen die hieraan willen deelnemen, kunnen een e-mail sturen naar mobstacles@nuffic.nl.

Meer informatie
Bent u student? Lees dan de veelgestelde vragen onder 'Verblijfsvergunning' op ind.nl/coronavirus.
Werkt u voor een onderwijsinstelling? Lees dan de informatie onder 'Werkgever, onderwijs- of onderzoeksinstelling' op ind.nl/coronavirus

Nieuws

Asielinstroom in september 2021

- De asielinstroom is voor de negende maand op rij gestegen. In september bedroeg de totale asielin...

560 Afghaanse evacués hebben asielbesluit ontvangen

- 560 Afghaanse evacués hebben de afgelopen weken een asielbesluit gehad van de Immigratie- en Natu...

Einde project Brexit

- ​Het project Brexit kwam voor de IND ten einde op vrijdag 1 oktober. Britse burgers en hun famili...

Meer nieuws