We werken op dit moment aan onze website. Daarom zijn Mijn IND, Portaal Zakelijk, Portaal Gemeente en de online-aanvraagformulieren niet altijd beschikbaar tussen vrijdag 22 oktober 18.00 uur en maandag 25 oktober 09.30 uur.

  • Home
  • Nieuws
  • IND verbetert omgang klokkenluidersmeldingen

IND verbetert omgang klokkenluidersmeldingen

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) gaat de omgang met klokkenluidersmeldingen en klokkenluiders verbeteren. Dat schrijft staatssecretaris Mark Harbers vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. Ook neemt de IND diverse beheersmaatregelen tegen kwetsbaarheden in het beslisproces. De IND volgt hiermee alle aanbevelingen op uit twee recent verschenen onderzoekrapporten.

​In 2017 kreeg de IND voor het eerst te maken met een klokkenluidersmelding. De IND heeft besloten het proces van deze melding en de opvolging daarvan te evalueren. In opdracht van de secretaris-generaal van het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft een onderzoekscommissie onder leiding van de heer Ruys, voormalig secretaris-generaal van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, onderzoek gedaan naar de manier waarop de IND is omgegaan met deze melding.

De commissie-Ruys concludeert dat de omgang met de klokkenluider beter had gemoeten. In het rapport worden daarom diverse aanbevelingen gedaan om verbetering aan te brengen in de omgang met een klokkenluidersmelding en de klokkenluider zelf. De IND is naar aanleiding van dit rapport in overleg met de klokkenluider over de vervolgstappen.

Er zijn verbeteringen mogelijk in de eerste fase van het proces, waarin wordt bepaald of er sprake is van een klokkenluidersmelding en doet de commissie aanbevelingen over de beschikbaarheid van vertrouwenspersonen op locaties, een open communicatie met klokkenluiders en het beleggen van verantwoordelijkheden op het niveau van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het ministerie richt momenteel één vaste integriteitscommissie in die meldingen of klachten in behandeling neemt, beoordeelt en onderzoekt.

Naar aanleiding individuele zaak omtrent de schending van integriteit heeft PriceWaterhouseCoopers (PwC) kwetsbaarheden in IND-werkprocessen en –systemen in kaart gebracht. PwC heeft diverse beheersmaatregelen aanbevolen waarmee de IND deze kwetsbaarheden kan opheffen of voorkomen. Voor een groot aantal van de aanbevelingen geldt dat de uitwerking inmiddels is opgepakt of in gang is gezet, zoals de screening van medewerkers, het vergroten van het integriteitsbewustzijn en het bevorderen van een betere functiescheiding. De IND gaat met alle aanbevelingen aan de slag.

De aard van beide rapporten maakt dat zij niet integraal openbaar worden gemaakt.  Het rapport van de commissie-Ruys is opgesteld op basis van vertrouwelijke gesprekken en documentatie en is in diverse passages herleidbaar tot individuele medewerkers. Het PwC-rapport beschrijft gedetailleerd diverse kwetsbaarheden in de werkprocessen en systemen van de IND en geeft ook aan wat daaraan gedaan kan worden. Het openbaar maken van deze informatie geeft personen en organisaties die misbruik willen maken van de toelatingsprocedures kennis van deze kwetsbaarheden.

Van beiden rapporten worden daarom belangrijke delen openbaar met de Tweede Kamer gedeeld. De complete rapporten worden vertrouwelijk aan de Kamer ter inzage beschikbaar gesteld.

 

Nieuws

Asielinstroom in september 2021

- De asielinstroom is voor de negende maand op rij gestegen. In september bedroeg de totale asielin...

560 Afghaanse evacués hebben asielbesluit ontvangen

- 560 Afghaanse evacués hebben de afgelopen weken een asielbesluit gehad van de Immigratie- en Natu...

Einde project Brexit

- ​Het project Brexit kwam voor de IND ten einde op vrijdag 1 oktober. Britse burgers en hun famili...

Meer nieuws