• Home
  • Nieuws
  • IND stuurt aan VK-onderdanen in Nederland een tijdelijke verblijfsvergunning die nodig is bij een no-deal Brexit

IND stuurt aan VK-onderdanen in Nederland een tijdelijke verblijfsvergunning die nodig is bij een no-deal Brexit

​Ook al is de verwachting dat de Brexit datum wordt uitgesteld, toch is de IND gestart met de verzending van tijdelijke verblijfsvergunningen aan VK-onderdanen en hun familieleden die in maart 2019 geen tijdelijke verblijfsvergunning hebben ontvangen of die zich na 29 maart 2019 hebben ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente waar ze wonen.

Het is nog niet 100% uitgesloten dat het VK met een no deal Brexit de EU verlaat op 31 oktober 2019. Door de verzending van de tijdelijke verblijfsvergunningen wil de IND de verblijfsrechten van VK-onderdanen en hun familieleden in ons land bij een mogelijke no-deal Brexit tijdig garanderen en hen zekerheid bieden. De VK-onderdanen hebben de tijdelijke verblijfsvergunning nodig als het Verenigd Koninkrijk (VK) de EU zonder deal verlaat.

De tijdelijke verblijfsvergunning is geldig in Nederland tijdens de nationale overgangsperiode tot en met 31 januari 2021 bij een no-deal Brexit.

Veel VK-onderdanen en hun familieleden die in de BRP staan ingeschreven ontvingen al vóór 29 maart 2019 de tijdelijke verblijfsvergunning. Deze is nog steeds geldig tot en met 30 juni 2020. Als zeker is dat er een no-deal Brexit komt, stuurt de IND hun opnieuw een tijdelijke verblijfsvergunning met als einddatum 31 januari 2021. Zo is de IND er zeker van dat iedere VK-onderdaan of familielid van een VK-onderdaan een tijdelijke verblijfsvergunning heeft met dezelfde geldigheidsduur.

Tijdelijke verblijfsvergunning kan nodig zijn, daarom goed bewaren
Wanneer de Brexit datum wordt uitgesteld, is het later nog steeds mogelijk dat er geen deal komt. Het is daarom belangrijk dat VK-onderdanen bij uitstel de tijdelijke verblijfsvergunning goed bewaren. Als vaststaat dat Brexit wordt uitgesteld informeert de IND VK-onderdanen opnieuw over de laatste stand van zaken. In de periode van uitstel, tot de Brexit-datum, blijven VK-onderdanen in ieder geval het recht op vrij verkeer en verblijf houden.

In het geval van een deal is de tijdelijke verblijfsvergunning niet nodig. VK-onderdanen en hun familieleden blijven dan hun verblijfsrecht rechtstreeks ontlenen aan het recht op vrij verkeer en verblijf.

Gebruik van de tijdelijke verblijfsvergunning
VK-onderdanen en hun familieleden kunnen met de tijdelijke verblijfsvergunning aantonen dat zij in Nederland mogen wonen, werken en studeren in geval van een no-deal Brexit. De tijdelijke verblijfsvergunning kan alleen gebruikt worden in combinatie met een geldig paspoort. VK-onderdanen en hun familieleden hebben de tijdelijke verblijfsvergunning nodig bij het in- en uitreizen van Nederland, om aan te tonen dat ze in Nederland rechtmatig verblijf hebben.

Wie heeft geen tijdelijke verblijfsvergunning nodig?
VK-onderdanen en hun familieleden die houder zijn van een Nederlandse, permanente verblijfsvergunning of naast de Britse ook een nationaliteit van een EU/EER-land of Zwitserland hebben, krijgen geen tijdelijke verblijfsvergunning omdat zij die niet nodig hebben. Brexit heeft namelijk geen invloed op hun verblijfsrecht in Nederland.

Hebt u vragen?
Voor meer informatie kijk op ind.nl/Brexitnl. Daar staat de inhoud van de tijdelijke verblijfsvergunning en de begeleidende brief. Bekijk ook de animatie video op deze pagina voor uitleg.

Nieuws

Asielinstroom in september 2021

- De asielinstroom is voor de negende maand op rij gestegen. In september bedroeg de totale asielin...

560 Afghaanse evacués hebben asielbesluit ontvangen

- 560 Afghaanse evacués hebben de afgelopen weken een asielbesluit gehad van de Immigratie- en Natu...

Einde project Brexit

- ​Het project Brexit kwam voor de IND ten einde op vrijdag 1 oktober. Britse burgers en hun famili...

Meer nieuws