• Home
  • Nieuws
  • IND sluit uiterlijk 2023 loketten in Utrecht, Rotterdam en Eindhoven

IND sluit uiterlijk 2023 loketten in Utrecht, Rotterdam en Eindhoven

​De IND gaat uiterlijk in 2023 zijn loketten in Utrecht, Rotterdam en Eindhoven sluiten.

Het is één van de maatregelen om de dienstverlening de komende tijd beter te organiseren. Steeds meer klanten maken voor IND-diensten gebruik van het digitale kanaal, maar met de herinrichting investeert de IND juist ook in klanten die het lastig vinden om via het digitale kanaal geholpen te worden en prijs stellen op persoonlijk contact. De IND-loketten in Den Haag, Amsterdam, Den Bosch en Zwolle blijven daarvoor beschikbaar.

Naast de IND-loketten in Den Haag, Amsterdam, Den Bosch en Zwolle werkt de IND ook samen met diverse expatcentra en uitreiklocaties in het land. De samenwerking met deze locaties wordt de komende tijd geïntensiveerd. De loketfunctie van de IND blijft belangrijk om bijvoorbeeld verblijfsdocumenten persoonlijk aan klanten te overhandigen en daarbij - onder andere met behulp van biometrie-techniek - de identiteit van personen te controleren. Ook complexere vragen worden aan het loket met klanten persoonlijk besproken. 

Geen afname
De medewerkers van de loketten die gaan sluiten, waren al op de hoogte van de voorgenomen plannen. Deze week zijn ze – na overeenstemming met de OR – geïnformeerd dat de plannen definitief zijn. Er is bij de herinrichting van de IND-loketten geen sprake van inkrimping van personeel want het loketwerk neemt naar verwachting niet af. Dit heeft onder andere te maken met een toename van studenten en internationale kenniswerkers.


Nieuws

Asielinstroom in september 2021

- De asielinstroom is voor de negende maand op rij gestegen. In september bedroeg de totale asielin...

560 Afghaanse evacués hebben asielbesluit ontvangen

- 560 Afghaanse evacués hebben de afgelopen weken een asielbesluit gehad van de Immigratie- en Natu...

Einde project Brexit

- ​Het project Brexit kwam voor de IND ten einde op vrijdag 1 oktober. Britse burgers en hun famili...

Meer nieuws