• Home
  • Nieuws
  • IND past werkwijze aan bij nareisverzoeken minderjarigen

IND past werkwijze aan bij nareisverzoeken minderjarigen

​Minderjarige vreemdelingen met een verblijfsvergunning mogen vanaf nu weer een beroep doen op de nareisregeling, ook als ze in Nederland worden opgevangen door een volwassen familielid. Dit heeft staatssecretaris Broekers-Knol toegelicht in een Kamerbrief.

Met dit besluit komt een einde aan de werkwijze waardoor kinderen die in Nederland bij een familielid wonen, sinds 2019 proactief werd voorgesteld om de nareisaanvraag om te zetten in een aanvraag voor gezinshereniging in het kader van artikel 8 EVRM.

Uit een inventarisatie op verzoek van de staatssecretaris bleken meer kinderen door deze werkwijze geraakt te kunnen worden dan gedacht. De casuïstiek blijkt bovendien dermate divers dat een meer individuele beoordeling van de aanvragen op zijn plaats is, stelt de staatssecretaris. De IND gaat deze werkwijze nu alleen nog toepassen in gevallen waarin evident geen sprake is van 'alleenstaand'.

Herbeoordeling mogelijk

De IND zal, daar waar nodig, betrokkenen die in de afgelopen periode onder genoemde werkwijze geen aanspraak op nareis hebben kunnen maken, aanbieden de oorspronkelijke nareisaanvraag in behandeling te nemen.

Meer informatie

Neem voor vragen over de nareisregeling contact op met de IND
Kijk voor meer informatie over de nareisregeling op IND.nl


Nieuws

Asielinstroom in september 2021

- De asielinstroom is voor de negende maand op rij gestegen. In september bedroeg de totale asielin...

560 Afghaanse evacués hebben asielbesluit ontvangen

- 560 Afghaanse evacués hebben de afgelopen weken een asielbesluit gehad van de Immigratie- en Natu...

Einde project Brexit

- ​Het project Brexit kwam voor de IND ten einde op vrijdag 1 oktober. Britse burgers en hun famili...

Meer nieuws