• Home
  • Nieuws
  • IND mag later besluiten op Afghaanse asielaanvragen

IND mag later besluiten op Afghaanse asielaanvragen

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) krijgt tijdelijk de mogelijkheid om een besluit op asielaanvragen van mensen uit Afghanistan uit te stellen. Aanleiding is de onzekere situatie in het land. Dit zogenoemde besluit- en vertrekmoratorium geldt voor zes maanden sinds donderdag 26 augustus. Het besluit is genomen door de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid en gepubliceerd in de Staatscourant.

Een beslis- en vertrekmoratorium houdt in dat de IND voorlopig geen definitieve besluiten hoeft te nemen op asielaanvragen van Afghanen. Bij nieuwe aanvragen vindt in principe alleen een aanmeldgehoor plaats. De beslisstop geldt ook voor lopende aanvragen, dus: mensen die al in Nederland asiel hadden aangevraagd en in de opvang verblijven. Bovendien worden tijdelijk geen Afghanen uitgezet door de DT&V als hun aanvraag door de IND was afgewezen.

Individuele gevallen

In individuele gevallen kan de IND wél een besluit nemen op een Afghaanse asielaanvraag. Zo zal de IND daar waar mogelijk de aanvraag van personen die door Nederland uit Afghanistan zijn geëvacueerd zo snel mogelijk in behandeling nemen. Ook is het mogelijk om een aanvraag af te wijzen als er bijvoorbeeld verdenkingen zijn van oorlogsmisdaden, bij risico's voor de nationale veiligheid of als het gaat om een Dublinaanvraag (als iemand eerder in een andere EU-lidstaat asiel heeft aangevraagd).

In september wordt een nieuw landenbericht van Buitenlandse Zaken verwacht over de situatie in Afghanistan. Mede op basis daarvan wordt het asielbeleid voor Afghanistan, dat de IND uitvoert, opnieuw beoordeeld. Ook zullen de categorieën die genoemd worden in de motie Belhaj c.s. nog nader worden uitgewerkt. De motie riep de regering om het beschermingsbeleid voor personeel dat voor de Nederlandse missie heeft gewerkt, uit te breiden. Deze uitwerking zal worden gepubliceerd in de Vreemdelingencirculaire.

Beslistermijn

De beslisstop betekent automatisch dat de IND langer de tijd krijgt om een beslissing te nemen over Afghaanse asielaanvragen. De beslistermijn van lopende aanvragen en van aanvragen die vanaf 26 augustus worden ingediend, wordt in principe verlengd tot 18 maanden. Normaal gesproken geldt een beslistermijn van 6 maanden. 


Nieuws

Asielinstroom in september 2021

- De asielinstroom is voor de negende maand op rij gestegen. In september bedroeg de totale asielin...

560 Afghaanse evacués hebben asielbesluit ontvangen

- 560 Afghaanse evacués hebben de afgelopen weken een asielbesluit gehad van de Immigratie- en Natu...

Einde project Brexit

- ​Het project Brexit kwam voor de IND ten einde op vrijdag 1 oktober. Britse burgers en hun famili...

Meer nieuws