Hoe gaat de IND om met asielaanvragen?

​Bij de IND ontvangen we vaak vragen over hoe wij omgaan met mensen die hier asiel aanvragen.

Sommige vragen gaan over wetten en regels, weer andere over onze omgang met kwetsbare asielzoekers. We leggen graag uit hoe we omgaan met asiel in Nederland. In dit artikel lees je over onze werkwijze, wie in aanmerking komt voor asiel en hoe we omgaan met vreemdelingen die een beroep op ons doen.

Delen

   

Nieuws

Hoe gaat de IND om met herhaalde asielaanvragen?

- ​Wie niet veilig is in eigen land, kan in Nederland asiel aanvragen. Deze asielaanvraag wordt beh...

Uitspraak Raad van State over Unierecht oud-Nederlanders

- ​Op 12 februari 2020 heeft de Raad van State uitspraak gedaan in de zaak waarin de vraag centraal...

569 kinderen mogen alsnog in Nederland blijven

- ​Door de zogeheten Afsluitingsregeling hebben 569 kinderen die al lang in Nederland verbleven, al...

Meer nieuws