• Home
  • Nieuws
  • Geringe stijging totale asielinstroom in augustus

Geringe stijging totale asielinstroom in augustus

De totale asielinstroom was in de afgelopen maand 2.546, amper 13% hoger dan de maand ervoor. In vergelijking met het aantal dat in augustus 2015 Nederland binnenkwam (7.080) ligt het niveau van de instroom nu op iets meer dan een derde daarvan.

In augustus 2016 ontving de IND 1.673 eerste aanvragen om asiel, 162 herhaalde aanvragen en 711 asielaanvragen van nareizende gezinsleden.

Eerste asielaanvragen Eritreeërs opnieuw grootste groep

De top 5 van nationaliteiten wordt gevormd door Eritreeërs (11%), Albanezen, Serven en Marokkanen (alle drie 8%) en Syriërs (7%). In juli stonden Eritrea, Albanië en Servië ook hoog in de top tien.

Herhaalde asielaanvragen licht gedaald

Het aantal herhaalde asielaanvragen is in augustus in vergelijking met de maand ervoor licht gedaald: van 171 in juli naar 162 in augustus. Afghanen staan nog steeds op de eerste plaats (22%), gevolgd door Iraniërs (12%) en Irakezen (8%).

Nareis

Gezinsleden van statushouders asiel kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een asielvergunning. In augustus 2016 bedroeg het aantal gezinsleden dat naar Nederland is gekomen 711, een lichte stijging ten opzichte van juli (664). Ongeveer tweederde hiervan (67%) heeft de Syrische nationaliteit.

Nieuws

Tijdelijke versoepeling mvv-vereiste vanwege COVID-19

- ​De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid versoepelt tijdelijk voor enkele specifieke groep...

IND-Pilot in Zuid-Limburg is succesvol

- ​De in januari 2020 gestarte pilot van het Expat Centre Maastricht Region, de Gemeente Maastricht...

De Nieuwsbrief Zakelijk van 6 april 2021 staat nu online

- ​De nieuwste Nieuwsbrief Zakelijk staat klaar voor erkend referenten van arbeidgerelateerde doele...

Meer nieuws