Flinke stijging aantal nareizigers

​De totale asielinstroom (eerste asielaanvragen, herhaalde asielaanvragen en nareizigers) was in november 4.022, een toename van ongeveer 11% ten opzichte van de maand daarvoor (oktober: 3.634).

Hoewel het aantal eerste asielaanvragen dat de IND in november ontving (1.731) afnam ten opzichte van de maand daarvoor (oktober: 1.936), is het aantal nareizigers fors gestegen (2.132 resp. 1.550). Deze stijging komt vooral voor rekening van vreemdelingen met de Syrische nationaliteit.

Eerste asielaanvragen

De top 3 van nationaliteiten van vreemdelingen die in deze maand een eerste asielaanvraag hebben ingediend wordt gevormd door Marokkanen, Algerijnen en Eritreeërs. Het aantal eerste asielaanvragen van Marokkanen laat in november een forse daling zien t.o.v. de maand daarvoor (november 224, oktober 390); daarmee is het aandeel van vreemdelingen met de Marokkaanse nationaliteit in het totaal in november 13% (vergelijk: oktober 20%). Ook het aandeel van vreemdelingen met de Algerijnse nationaliteit liep terug (11% in november resp. 14% in oktober). Voor Eritreeërs geldt een stijging (12% in november resp. 10% in oktober).

Herhaalde asielaanvragen

Het aantal herhaalde asielaanvragen is in oktober in vergelijking met de maand ervoor iets gestegen: van 148 in oktober naar 159 in november. Afghanen staan nog steeds op de eerste plaats (16%, was in oktober 28%), gevolgd door Irakezen (13%) en Iraniërs en Nigerianen (8%).

Nareis

Gezinsleden van statushouders asiel kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een asielvergunning. Zoals gezegd is er een forse stijging in november t.o.v. de maand daarvoor waar te nemen, die hoofdzakelijk voor rekening komt van vreemdelingen met de Syrische nationaliteit (1.696 in november resp.  1.173 in oktober).

AMV's

Het aantal asielaanvragen van Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (AMV's) vertoont in november een stijging ten opzichte van de maand oktober (233 resp. 200). De nationaliteit die in deze maand het meeste vertegenwoordigd was is de Eritrese (61%).

​Meer informatie

Asylum Trends November 2016

 

 

Nieuws

Asielinstroom in september 2021

- De asielinstroom is voor de negende maand op rij gestegen. In september bedroeg de totale asielin...

560 Afghaanse evacués hebben asielbesluit ontvangen

- 560 Afghaanse evacués hebben de afgelopen weken een asielbesluit gehad van de Immigratie- en Natu...

Einde project Brexit

- ​Het project Brexit kwam voor de IND ten einde op vrijdag 1 oktober. Britse burgers en hun famili...

Meer nieuws