• Home
  • Nieuws
  • Door gezamenlijke inspanning met inspectie SZW meer zicht op internationale schijnconstructies

Door gezamenlijke inspanning met inspectie SZW meer zicht op internationale schijnconstructies

Het blootleggen van internationale constructies, het ontrafelen van ondoorzichtige loonadministraties en het eerder herkennen van schijnconstructies zijn de resultaten van het schijnconstructie team van de Inspectie SZW.


Het team heeft de afgelopen periode voor ruim twee miljoen euro aan boetes opgelegd.

Duidelijk is ook dat bedrijven die bewust de wet willen overtreden, snel nieuwe constructies bedenken als de wet- en regelgeving verandert of als duidelijk is dat de Inspectie SZW bepaalde constructies doorheeft. Dit vereist dat de Inspectie SZW en andere toezichthouders hier direct en innovatief op anticiperen. Daarom is er een Kennis- en informatieplatform opgezet waar die kennis wordt gedeeld met andere partners, als Belastingdienst en IND. Daarnaast investeert de Inspectie in de contacten met buitenlandse inspectiediensten, onder andere in Polen, België en Roemenië. Door met hen samen te werken en informatie uit te wisselen kan de buitenlandse component van een constructie effectiever onderzocht worden.

Nieuws

Jaarverslag 2020: door corona minder aanvragen ingediend

- ​De impact van corona is terug te zien in het aantal verblijfsaanvragen dat in 2020 bij de Immigr...

Vrijstelling documenteneis naturalisatie voor deel RANOV-groep

- ​Een deel van de RANOV-vergunninghouders die willen naturaliseren tot Nederlander wordt vrijgeste...

Asielinstroom in maart 2021

- ​In maart bedroeg de totale asielinstroom (het totaal van eerste en herhaalde asielaanvragen en n...

Meer nieuws