• Home
  • Nieuws
  • De nieuwe VreemdelingenVisie staat voor u klaar!

De nieuwe VreemdelingenVisie staat voor u klaar!

​De nieuwe editie van VreemdelingenVisie staat online. In dit nummer leest u onder meer:


Vertrek Hans Faber bij DT&V

Na ruim 12,5 jaar neemt Hans Faber afscheid van de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V). Als directeur Internationale Aangelegenheden bouwde hij op alle niveaus aan relaties met autoriteiten van landen waar migranten vandaan komen. 'Met mensen het gesprek voeren over mensen, dat is de kern.'

 Nieuw beleid voor kwetsbare kinderen
Een veilig thuis voor ieder kind. Hoe logisch het ook klinkt, helaas is dat niet vanzelfsprekend. Voor kinderen die geen rechtmatig verblijf in Nederland hebben en waarbij de rechter een kinderbeschermingsmaatregel heeft uitgesproken, wordt op 1 oktober nieuw beleid van kracht waardoor zij (tijdelijk) verblijfsrecht krijgen.

 'Als je overlastgevers onder een vergrootglas legt, verdwijnen ze'
Om de overlast door asielzoekers terug te dringen, stelde het ministerie van Justitie en Veiligheid in mei drie ketenmariniers aan. VreemdelingenVisie interviewde een van hen: Cor de Lange. 'Wij zetten lastpakken op de zwarte lijst en pakken hen stuk voor stuk aan.' 

IND'ers en statushouders aan de slag in tasjesworkshop
De IND bestaat dit jaar 25 jaar.
Vanwege dit jubileum volgden enkele medewerkers en MT-leden een workshop tasjes maken bij atelier Mijn Buuf: een organisatie waar nieuwkomers hun talenten ontwikkelen en tegelijk de taal oefenen. Samen maakten ze tasjes van oude IND-banners en vlaggen.

Mijn werkplek: 'Mijn contactpersoon bij de gemeente wees me op de functie bij het COA'
Voormalig bewoners van een asielzoekerscentrum groeien soms door naar een functie bij het COA. De Syrische Kamar Kabakibi (41) is een van hen. Zij werkt sinds januari als woonbegeleider in Ter Apel. Een mooi voorbeeld van hoe we statushouders kunnen laten participeren in de Nederlandse samenleving. 

Leg mij nou eens uit… hoe verhouden de Nederlandse terugkeercijfers zich tot die elders in Europa?
Bijna de helft van het aantal geplande uitzettingen per vliegtuig gaat uiteindelijk niet door. Toch wil dit niet zeggen dat het terugkeerbeleid niet werkt. Uit recent onderzoek blijkt zelfs dat Nederland van 12 Europese landen het hoogste percentage aantoonbare terugkeer heeft. Hoe zit dat precies?

Hoe is het? 'Het interesseert mij niet meer of ik die boot overleef'
De dag dat Qusai al Rafai besloot te vluchten uit Syrië was de dag dat hij dacht: 'Er is geen hoop meer.' Nu 33 jaar oud, woont hij in Utrecht. Qusai heeft de zeldzame aandoening Osteogenesis Imperfecta (OI) en heeft daardoor onder andere breekbare botten. Hij maakt gebruik van een rolstoel.

Nieuws

Asielinstroom in september 2021

- De asielinstroom is voor de negende maand op rij gestegen. In september bedroeg de totale asielin...

560 Afghaanse evacués hebben asielbesluit ontvangen

- 560 Afghaanse evacués hebben de afgelopen weken een asielbesluit gehad van de Immigratie- en Natu...

Einde project Brexit

- ​Het project Brexit kwam voor de IND ten einde op vrijdag 1 oktober. Britse burgers en hun famili...

Meer nieuws