• Home
  • Nieuws
  • De nieuwe VreemdelingenVisie staat online

De nieuwe VreemdelingenVisie staat online

​De nieuwe editie van VreemdelingenVisie staat online.

​In dit nummer leest u onder meer:

'De IND heeft er een enorme ambassadeur bij'
Doe maar niet, zei Rob van Lint toen hij zeven jaar geleden geattendeerd werd op de vacature van hoofddirecteur bij de IND. Nu, ruim zeven jaar later, valt het afscheid van de IND hem zichtbaar zwaar: 'Het is een warme club mensen, die trots mogen zijn op het werk dat ze doen.'

Teleurgesteld over sluiting azc

Het COA sluit dit najaar het azc in het Groningse dorp Bellingwolde. Voor de tweede keer. Janneke Snijder-Hazelhoff, burgemeester van de gemeente Bellingwedde, is teleurgesteld: 'Waarom een azc sluiten dat zo goed is geïntegreerd in het dorp?'

Leg mij nou eens uit… hoe gaat de IND om met bekeerde asielzoekers?

In sommige landen is het letterlijk levensgevaarlijk om afstand te doen van je geloof, of je te bekeren tot een andere religie. In die gevallen komt een vreemdeling in aanmerking voor een verblijfsvergunning. Maar hoe toetst de IND of dat aan de orde is?

Hoe is het?
'Als nieuwkomer is het belangrijk om contact te maken'
Toen Mustafa Kader bijna twee jaar geleden met zijn gezin vanuit Syrië naar Nederland kwam, kreeg hij een warme ontvangst in het Westland. Inmiddels is hij aan het gebied verknocht geraakt: 'Toen wij uitlegden dat wij hier zijn gekomen om vreedzaam te kunnen leven, hebben de buren ons allemaal gefeliciteerd.'

'We willen de lokale informatie-uitwisseling verbeteren'

Hoe voorkom je dat een goedwillende zakenman vastloopt in een langdurige visumaanvraag? En dat fraudeurs juist tussen de regels doorglippen? Door op internationaal niveau informatie uit te wisselen en trends te signaleren. In India en Ghana gebeurt dit sinds september door het project RSCO en de eerste resultaten mogen er zijn.

Schoffelen in Sneek
Activiteiten organiseren en elkaar leren kennen. Dat is het doel van de natuurontmoetingstuin naast azc Sneek. Nynke Boersma, programmabegeleider bij het COA: 'We willen de hele buurt bij de tuin betrekken: kinderen, volwassenen en de hangjongeren in de wijk.'

 

Meer informatie

​VreemdelingenVisie

Nieuws

Tijdelijke versoepeling mvv-vereiste vanwege COVID-19

- ​De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid versoepelt tijdelijk voor enkele specifieke groep...

IND-Pilot in Zuid-Limburg is succesvol

- ​De in januari 2020 gestarte pilot van het Expat Centre Maastricht Region, de Gemeente Maastricht...

De Nieuwsbrief Zakelijk van 6 april 2021 staat nu online

- ​De nieuwste Nieuwsbrief Zakelijk staat klaar voor erkend referenten van arbeidgerelateerde doele...

Meer nieuws