Blijvende aanpak van schijnhuwelijken

Staatssecretaris Klaas Dijkhoff van Veiligheid en Justitie verlengt de inzet van het Multidisciplinair Team Schijnhuwelijken (MDT). Hij schrijft dat in een brief aan de Tweede Kamer.

​Hij reageert daarmee op het onlangs verschenen rapport “Schijn bedriegt” van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). Dat rapport is het resultaat van het onderzoek naar de aard en omvang van schijnhuwelijken in Nederland.

Aantasting toelatingssysteem

Het WODC concludeert op basis van de onderzoeksresultaten dat schijnrelaties zich in verschillende verschijningsvormen voordoen, maar niet op grote schaal. Toch wil Dijkhoff blijvend inzetten op de aanpak van schijnhuwelijken en andere vormen van migratiefraude. Dijkhoff: “Door een schijnhuwelijk aan te gaan, worden toelatingsregels omzeild. Daarmee leiden schijnhuwelijken tot een aantasting van de integriteit van ons toelatingssysteem.”

Consequenties misbruik

Dijkhoff vindt het van groot belang dat de mensen die de regels misbruiken daarvan daadwerkelijk de consequenties van ondervinden. Daarom wordt de inzet van het MDT Schijnhuwelijken met in ieder geval één jaar verlengd. Dit team is een voorbeeld van een gecoördineerde, multidisciplinaire aanpak van migratiefraude. Naast medewerkers van de IND bestaat het team uit deelnemers van meerdere landelijke en gemeentelijke overheidsorganisaties. Het doel is een solide basis te leggen voor de toekomstige aanpak van schijnhuwelijken.

De resultaten van het rapport “Schijn bedriegt”, een samenwerking met de afdeling Onderzoek en Analyse van de directie Strategie en Uitvoeringsadvies, zijn te lezen op de site van het WODC.

De volledige brief van Staatssecretaris Dijkhoff is hier te lezen.

Nieuws

Uitstel Brexit: geen gevolgen voor verblijfsrecht VK-onderdanen in Nederland

- In de periode van uitstel Brexit behouden VK onderdanen en hun familieleden in Nederland hun rech...

IND stuurt aan VK-onderdanen in Nederland een tijdelijke verblijfsvergunning die nodig is bij een no-deal Brexit

- ​Ook al is de verwachting dat de Brexit datum wordt uitgesteld, toch is de IND gestart met de ver...

‘Mensenwerk’ IND centraal tijdens jubileumcongres

- ​"Met ons werk kunnen we het verschil maken." Dat zei hoofddirecteur IND Aly van Berckel donderda...

Meer nieuws