• Home
  • Nieuws
  • Bedrijven waarderen online aanvraag IND met een 7,8

Bedrijven waarderen online aanvraag IND met een 7,8

​Afgelopen zomer is in opdracht van de IND een klantonderzoek uitgevoerd onder zakelijke klanten zoals bedrijven en onderwijsinstellingen.

Doel van het onderzoek was achterhalen of deze klanten gebruik maken van het zakelijk portaal om digitale aanvragen in te dienen. Daarnaast is gevraagd waarom zij wel of geen gebruik maken van het portaal. In totaal hebben 502 zakelijke klanten meegedaan aan het klantonderzoek.

Belangrijkste bevindingen

  1. Overall wordt de online dienstverlening gewaardeerd met een 7,8.
    Hierover is de IND uiteraard zeer tevreden.
  2. Het  belangrijkste punt van aandacht dat door respondenten genoemd wordt is dat zij niet beschikken over E-herkenning. E-Herkenning is het equivalent van de DigiD, maar dan voor bedrijven en organisaties en is nodig om in te kunnen loggen op het portaal.
  3. Veel respondenten zijn bereid een aanvraag digitaal in te dienen als E-herkenning op een eenvoudigere wijze kan  worden aangevraagd. Het kan lastig zijn om E-herkenning te verkrijgen. Vaak moet de hoogste bestuurder van een organisatie toestemming verlenen om E-herkenning aan te vragen.
  4. Respondenten die slechts een kleine hoeveelheid aanvragen per jaar indienen, geven aan dat zij de kosten voor het aanvragen van E-herkenning niet vinden opwegen tegen de voordelen.
  5. Tenslotte wordt ook de beschikbaarheid van de vertrouwde papieren aanvraag genoemd als een reden om niet over te gaan op een digitale aanvraag.

De IND gaat in gesprek met de respondenten om hun input mee te nemen in de verdere ontwikkeling van het zakelijk portaal en het verbeteren van de online dienstverlening.

Nieuws

Jaarverslag 2020: door corona minder aanvragen ingediend

- ​De impact van corona is terug te zien in het aantal verblijfsaanvragen dat in 2020 bij de Immigr...

Vrijstelling documenteneis naturalisatie voor deel RANOV-groep

- ​Een deel van de RANOV-vergunninghouders die willen naturaliseren tot Nederlander wordt vrijgeste...

Asielinstroom in maart 2021

- ​In maart bedroeg de totale asielinstroom (het totaal van eerste en herhaalde asielaanvragen en n...

Meer nieuws