• Home
  • Nieuws
  • Bedrijven waarderen online aanvraag IND met een 7,8

Bedrijven waarderen online aanvraag IND met een 7,8

​Afgelopen zomer is in opdracht van de IND een klantonderzoek uitgevoerd onder zakelijke klanten zoals bedrijven en onderwijsinstellingen.

Doel van het onderzoek was achterhalen of deze klanten gebruik maken van het zakelijk portaal om digitale aanvragen in te dienen. Daarnaast is gevraagd waarom zij wel of geen gebruik maken van het portaal. In totaal hebben 502 zakelijke klanten meegedaan aan het klantonderzoek.

Belangrijkste bevindingen

  1. Overall wordt de online dienstverlening gewaardeerd met een 7,8.
    Hierover is de IND uiteraard zeer tevreden.
  2. Het  belangrijkste punt van aandacht dat door respondenten genoemd wordt is dat zij niet beschikken over E-herkenning. E-Herkenning is het equivalent van de DigiD, maar dan voor bedrijven en organisaties en is nodig om in te kunnen loggen op het portaal.
  3. Veel respondenten zijn bereid een aanvraag digitaal in te dienen als E-herkenning op een eenvoudigere wijze kan  worden aangevraagd. Het kan lastig zijn om E-herkenning te verkrijgen. Vaak moet de hoogste bestuurder van een organisatie toestemming verlenen om E-herkenning aan te vragen.
  4. Respondenten die slechts een kleine hoeveelheid aanvragen per jaar indienen, geven aan dat zij de kosten voor het aanvragen van E-herkenning niet vinden opwegen tegen de voordelen.
  5. Tenslotte wordt ook de beschikbaarheid van de vertrouwde papieren aanvraag genoemd als een reden om niet over te gaan op een digitale aanvraag.

De IND gaat in gesprek met de respondenten om hun input mee te nemen in de verdere ontwikkeling van het zakelijk portaal en het verbeteren van de online dienstverlening.

Delen

   

Nieuws

Uitstel Brexit: geen gevolgen voor verblijfsrecht VK-onderdanen in Nederland

- In de periode van uitstel Brexit behouden VK onderdanen en hun familieleden in Nederland hun rech...

IND stuurt aan VK-onderdanen in Nederland een tijdelijke verblijfsvergunning die nodig is bij een no-deal Brexit

- ​Ook al is de verwachting dat de Brexit datum wordt uitgesteld, toch is de IND gestart met de ver...

‘Mensenwerk’ IND centraal tijdens jubileumcongres

- ​"Met ons werk kunnen we het verschil maken." Dat zei hoofddirecteur IND Aly van Berckel donderda...

Meer nieuws