• Home
  • Nieuws
  • Bedrijven waarderen online aanvraag IND met een 7,8

Bedrijven waarderen online aanvraag IND met een 7,8

​Afgelopen zomer is in opdracht van de IND een klantonderzoek uitgevoerd onder zakelijke klanten zoals bedrijven en onderwijsinstellingen.

Doel van het onderzoek was achterhalen of deze klanten gebruik maken van het zakelijk portaal om digitale aanvragen in te dienen. Daarnaast is gevraagd waarom zij wel of geen gebruik maken van het portaal. In totaal hebben 502 zakelijke klanten meegedaan aan het klantonderzoek.

Belangrijkste bevindingen

  1. Overall wordt de online dienstverlening gewaardeerd met een 7,8.
    Hierover is de IND uiteraard zeer tevreden.
  2. Het  belangrijkste punt van aandacht dat door respondenten genoemd wordt is dat zij niet beschikken over E-herkenning. E-Herkenning is het equivalent van de DigiD, maar dan voor bedrijven en organisaties en is nodig om in te kunnen loggen op het portaal.
  3. Veel respondenten zijn bereid een aanvraag digitaal in te dienen als E-herkenning op een eenvoudigere wijze kan  worden aangevraagd. Het kan lastig zijn om E-herkenning te verkrijgen. Vaak moet de hoogste bestuurder van een organisatie toestemming verlenen om E-herkenning aan te vragen.
  4. Respondenten die slechts een kleine hoeveelheid aanvragen per jaar indienen, geven aan dat zij de kosten voor het aanvragen van E-herkenning niet vinden opwegen tegen de voordelen.
  5. Tenslotte wordt ook de beschikbaarheid van de vertrouwde papieren aanvraag genoemd als een reden om niet over te gaan op een digitale aanvraag.

De IND gaat in gesprek met de respondenten om hun input mee te nemen in de verdere ontwikkeling van het zakelijk portaal en het verbeteren van de online dienstverlening.

Nieuws

Asielinstroom in september 2021

- De asielinstroom is voor de negende maand op rij gestegen. In september bedroeg de totale asielin...

560 Afghaanse evacués hebben asielbesluit ontvangen

- 560 Afghaanse evacués hebben de afgelopen weken een asielbesluit gehad van de Immigratie- en Natu...

Einde project Brexit

- ​Het project Brexit kwam voor de IND ten einde op vrijdag 1 oktober. Britse burgers en hun famili...

Meer nieuws