Asielinstroom in september 2020

​De situatie rondom Corona en de daaraan gekoppelde maatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan hadden in de eerste helft van dit jaar impact op het aantal asielaanvragen en de verwerking daarvan.

​Vanaf juni loopt de totale asielinstroom (te weten het totaal van eerste en herhaalde asielaanvragen en nareizigers) verder op. In september vroegen 2003 personen asiel aan, in augustus bedroeg dit aantal 1827.

Eerste asielaanvragen

Het aantal eerste asielaanvragen bedroeg in september 1502 . In augustus was dat 1423. De top 5 herkomstlanden van asielzoekers die een eerste asielaanvraag indienden bestaat uit: Syrië (542), Turkije (135), Marokko (95), Algerije (83) en onbekend (62).

Herhaalde asielaanvragen

Het aantal herhaalde asielaanvragen is hoger dan de afgelopen maand en bedroeg 154. In augustus  was dat 134. De top 5 herkomstlanden van asielzoekers die een herhaalde asielaanvraag hebben ingediend bestaat uit: Irak (20), Iran (18), Eritrea (12), Azerbeidzjan (11), Oeganda en Venezuela (beide 8).

Nareizigers

Het aantal ingereisde nareizigers bedroeg 347. In augustus was dat 270. De meeste nareizigers kwamen uit: Eritrea (82), Syrië (72), Turkije (56), Jemen (44) en Pakistan (35).

AMV

Het aantal asielaanvragen ingediend door alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV) bedroeg 146. In augustus was dat 110. De top 5 herkomstlanden van AMV bestaat uit Syrië (62), Marokko (27), Eritrea (15), Afghanistan en Algerije (beiden 8) en onbekend (minder dan 5). 

Nieuws

Tijdelijke versoepeling mvv-vereiste vanwege COVID-19

- ​De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid versoepelt tijdelijk voor enkele specifieke groep...

IND-Pilot in Zuid-Limburg is succesvol

- ​De in januari 2020 gestarte pilot van het Expat Centre Maastricht Region, de Gemeente Maastricht...

De Nieuwsbrief Zakelijk van 6 april 2021 staat nu online

- ​De nieuwste Nieuwsbrief Zakelijk staat klaar voor erkend referenten van arbeidgerelateerde doele...

Meer nieuws