We werken op dit moment aan onze website. Daarom zijn Mijn IND, Portaal Zakelijk, Portaal Gemeente en de online-aanvraagformulieren niet altijd beschikbaar tussen vrijdag 22 oktober 18.00 uur en maandag 25 oktober 09.30 uur.

Asielinstroom in september 2019

In september bedroeg de totale asielinstroom (het totaal van eerste en herhaalde asielaanvragen en nareizigers) 2.639. Dat is een stijging ten opzichte van augustus, toen de totale instroom 2.358 bedroeg.  

Eerste asielaanvragen
Het totaal aantal eerste asielaanvragen in september bedroeg 2.042. Dat is een stijging ten opzichte van augustus: 1.890. De top 5 van asielzoekers die een eerste asielaanvraag indienden bestaat uit: Syrië (467), Nigeria (177), Algerije (122), Iran (107) en onbekend (89). Deze laatste categorie betreft personen van wie de nationaliteit tijdens de eerste registratie niet direct vastgesteld kan worden (nationaliteit: onbekend).

Herhaalde asielaanvragen en nareizigers
Het aantal herhaalde asielaanvragen in september bedroeg 174. Dit is een stijging ten opzichte van de maand eerder (augustus: 150). De top 5 van asielzoekers die een herhaalde asielaanvraag indienden bestaat uit: Irak (21), Iran (16), Afghanistan (14), Nigeria (13) en staatloos (9).

Het aantal ingereisde nareizigers in de maand september (423) vertoont een stijging ten opzichte van de maand eerder (augustus: 318). De top 5 waar de meeste nareizigers vandaan kwamen bestaat uit: Eritrea (164), Syrië (134), Jemen (40), Afghanistan (20) en Pakistan (13).

AMV
Het aantal asielaanvragen ingediend door alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV) bedroeg 115. Dat is een stijging ten opzichte van augustus (100). De top 5 van herkomstlanden bestaat uit: Syrië (40), Afghanistan (10), Marokko (9), Algerije (7), Eritrea en Gambia (6).  

Nieuws

Asielinstroom in september 2021

- De asielinstroom is voor de negende maand op rij gestegen. In september bedroeg de totale asielin...

560 Afghaanse evacués hebben asielbesluit ontvangen

- 560 Afghaanse evacués hebben de afgelopen weken een asielbesluit gehad van de Immigratie- en Natu...

Einde project Brexit

- ​Het project Brexit kwam voor de IND ten einde op vrijdag 1 oktober. Britse burgers en hun famili...

Meer nieuws