Asielinstroom in september 2019

In september bedroeg de totale asielinstroom (het totaal van eerste en herhaalde asielaanvragen en nareizigers) 2.639. Dat is een stijging ten opzichte van augustus, toen de totale instroom 2.358 bedroeg.  

Eerste asielaanvragen
Het totaal aantal eerste asielaanvragen in september bedroeg 2.042. Dat is een stijging ten opzichte van augustus: 1.890. De top 5 van asielzoekers die een eerste asielaanvraag indienden bestaat uit: Syrië (467), Nigeria (177), Algerije (122), Iran (107) en onbekend (89). Deze laatste categorie betreft personen van wie de nationaliteit tijdens de eerste registratie niet direct vastgesteld kan worden (nationaliteit: onbekend).

Herhaalde asielaanvragen en nareizigers
Het aantal herhaalde asielaanvragen in september bedroeg 174. Dit is een stijging ten opzichte van de maand eerder (augustus: 150). De top 5 van asielzoekers die een herhaalde asielaanvraag indienden bestaat uit: Irak (21), Iran (16), Afghanistan (14), Nigeria (13) en staatloos (9).

Het aantal ingereisde nareizigers in de maand september (423) vertoont een stijging ten opzichte van de maand eerder (augustus: 318). De top 5 waar de meeste nareizigers vandaan kwamen bestaat uit: Eritrea (164), Syrië (134), Jemen (40), Afghanistan (20) en Pakistan (13).

AMV
Het aantal asielaanvragen ingediend door alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV) bedroeg 115. Dat is een stijging ten opzichte van augustus (100). De top 5 van herkomstlanden bestaat uit: Syrië (40), Afghanistan (10), Marokko (9), Algerije (7), Eritrea en Gambia (6).  

Nieuws

Tijdelijke versoepeling mvv-vereiste vanwege COVID-19

- ​De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid versoepelt tijdelijk voor enkele specifieke groep...

IND-Pilot in Zuid-Limburg is succesvol

- ​De in januari 2020 gestarte pilot van het Expat Centre Maastricht Region, de Gemeente Maastricht...

De Nieuwsbrief Zakelijk van 6 april 2021 staat nu online

- ​De nieuwste Nieuwsbrief Zakelijk staat klaar voor erkend referenten van arbeidgerelateerde doele...

Meer nieuws