Asielinstroom in september 2019

In september bedroeg de totale asielinstroom (het totaal van eerste en herhaalde asielaanvragen en nareizigers) 2.639. Dat is een stijging ten opzichte van augustus, toen de totale instroom 2.358 bedroeg.  

Eerste asielaanvragen
Het totaal aantal eerste asielaanvragen in september bedroeg 2.042. Dat is een stijging ten opzichte van augustus: 1.890. De top 5 van asielzoekers die een eerste asielaanvraag indienden bestaat uit: Syrië (467), Nigeria (177), Algerije (122), Iran (107) en onbekend (89). Deze laatste categorie betreft personen van wie de nationaliteit tijdens de eerste registratie niet direct vastgesteld kan worden (nationaliteit: onbekend).

Herhaalde asielaanvragen en nareizigers
Het aantal herhaalde asielaanvragen in september bedroeg 174. Dit is een stijging ten opzichte van de maand eerder (augustus: 150). De top 5 van asielzoekers die een herhaalde asielaanvraag indienden bestaat uit: Irak (21), Iran (16), Afghanistan (14), Nigeria (13) en staatloos (9).

Het aantal ingereisde nareizigers in de maand september (423) vertoont een stijging ten opzichte van de maand eerder (augustus: 318). De top 5 waar de meeste nareizigers vandaan kwamen bestaat uit: Eritrea (164), Syrië (134), Jemen (40), Afghanistan (20) en Pakistan (13).

AMV
Het aantal asielaanvragen ingediend door alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV) bedroeg 115. Dat is een stijging ten opzichte van augustus (100). De top 5 van herkomstlanden bestaat uit: Syrië (40), Afghanistan (10), Marokko (9), Algerije (7), Eritrea en Gambia (6).  

Nieuws

Uitstel Brexit: geen gevolgen voor verblijfsrecht VK-onderdanen in Nederland

- In de periode van uitstel Brexit behouden VK onderdanen en hun familieleden in Nederland hun rech...

IND stuurt aan VK-onderdanen in Nederland een tijdelijke verblijfsvergunning die nodig is bij een no-deal Brexit

- ​Ook al is de verwachting dat de Brexit datum wordt uitgesteld, toch is de IND gestart met de ver...

‘Mensenwerk’ IND centraal tijdens jubileumcongres

- ​"Met ons werk kunnen we het verschil maken." Dat zei hoofddirecteur IND Aly van Berckel donderda...

Meer nieuws