Asielinstroom in oktober 2020

​De situatie rondom Corona en de daaraan gekoppelde maatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, hadden in de eerste helft van dit jaar impact op het aantal asielaanvragen en de verwerking daarvan.

​Vanaf juni loopt de totale asielinstroom (te weten het totaal van eerste en herhaalde asielaanvragen en nareizigers) verder op. Zo vroegen in oktober 2043 personen asiel aan, in september bedroeg dit aantal 1991. De grootste stijging is waarneembaar bij de groep nareizigers.

Eerste asielaanvragen

Het aantal eerste asielaanvragen bedroeg in oktober 1407. In september was dat 1489. De top 5 van herkomstlanden van asielzoekers die een eerste asielaanvraag indienden is: Syrië (394), Algerije (144), Turkije (140), Marokko (96) en Nigeria (61).

Herhaalde asielaanvragen

Het aantal herhaalde asielaanvragen is lager dan de afgelopen maand en bedroeg 142. In september was dat 155. De top 5 van herkomstlanden van asielzoekers die een herhaalde asielaanvraag hebben ingediend is: Syrië (17), Iran (15), Afghanistan (13), Irak (12) en Azerbeidzjan (7).  

Nareizigers

Het aantal ingereisde nareizigers bedroeg 494. In september was dat 347. De meeste nareizigers kwamen uit: Syrië (194), Jemen (101), Eritrea (70), staatloos (23)  en Irak (20).

AMV

Het aantal asielaanvragen ingediend door alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV) is vrijwel gelijk aan de maand september. In oktober waren dat 131 en in september 130. De top 5 van herkomstlanden van AMV is: Syrië (49), Marokko (24), Algerije (15), Eritrea (10) en Gambia (7). 

Nieuws

Tijdelijke versoepeling mvv-vereiste vanwege COVID-19

- ​De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid versoepelt tijdelijk voor enkele specifieke groep...

IND-Pilot in Zuid-Limburg is succesvol

- ​De in januari 2020 gestarte pilot van het Expat Centre Maastricht Region, de Gemeente Maastricht...

De Nieuwsbrief Zakelijk van 6 april 2021 staat nu online

- ​De nieuwste Nieuwsbrief Zakelijk staat klaar voor erkend referenten van arbeidgerelateerde doele...

Meer nieuws