We werken op dit moment aan onze website. Daarom zijn Mijn IND, Portaal Zakelijk, Portaal Gemeente en de online-aanvraagformulieren niet altijd beschikbaar tussen vrijdag 22 oktober 18.00 uur en maandag 25 oktober 09.30 uur.

Asielinstroom in oktober 2020

​De situatie rondom Corona en de daaraan gekoppelde maatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, hadden in de eerste helft van dit jaar impact op het aantal asielaanvragen en de verwerking daarvan.

​Vanaf juni loopt de totale asielinstroom (te weten het totaal van eerste en herhaalde asielaanvragen en nareizigers) verder op. Zo vroegen in oktober 2043 personen asiel aan, in september bedroeg dit aantal 1991. De grootste stijging is waarneembaar bij de groep nareizigers.

Eerste asielaanvragen

Het aantal eerste asielaanvragen bedroeg in oktober 1407. In september was dat 1489. De top 5 van herkomstlanden van asielzoekers die een eerste asielaanvraag indienden is: Syrië (394), Algerije (144), Turkije (140), Marokko (96) en Nigeria (61).

Herhaalde asielaanvragen

Het aantal herhaalde asielaanvragen is lager dan de afgelopen maand en bedroeg 142. In september was dat 155. De top 5 van herkomstlanden van asielzoekers die een herhaalde asielaanvraag hebben ingediend is: Syrië (17), Iran (15), Afghanistan (13), Irak (12) en Azerbeidzjan (7).  

Nareizigers

Het aantal ingereisde nareizigers bedroeg 494. In september was dat 347. De meeste nareizigers kwamen uit: Syrië (194), Jemen (101), Eritrea (70), staatloos (23)  en Irak (20).

AMV

Het aantal asielaanvragen ingediend door alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV) is vrijwel gelijk aan de maand september. In oktober waren dat 131 en in september 130. De top 5 van herkomstlanden van AMV is: Syrië (49), Marokko (24), Algerije (15), Eritrea (10) en Gambia (7). 

Nieuws

Asielinstroom in september 2021

- De asielinstroom is voor de negende maand op rij gestegen. In september bedroeg de totale asielin...

560 Afghaanse evacués hebben asielbesluit ontvangen

- 560 Afghaanse evacués hebben de afgelopen weken een asielbesluit gehad van de Immigratie- en Natu...

Einde project Brexit

- ​Het project Brexit kwam voor de IND ten einde op vrijdag 1 oktober. Britse burgers en hun famili...

Meer nieuws