Asielinstroom in november 2020

​De situatie rondom Corona en de daaraan gekoppelde maatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, hadden in de eerste helft van dit jaar impact op het aantal asielaanvragen en de verwerking daarvan.

​Vanaf juni loopt de totale asielinstroom (te weten het totaal van eerste en herhaalde asielaanvragen en nareizigers) verder op. Zo vroegen in november 2.016 personen asiel aan, in oktober bedroeg dit aantal 2.042.

Eerste asielaanvragen

Het aantal eerste asielaanvragen bedroeg in november 1.232. In oktober was dat 1.403. De top 5 van herkomstlanden van asielzoekers die een eerste asielaanvraag indienden is: Syrië (449), Algerije (117), Marokko (67), onbekend (53) en Turkije (47).

Herhaalde asielaanvragen

Het aantal herhaalde asielaanvragen bedroeg 147. In oktober was dat 144. De top 5 van herkomstlanden van asielzoekers die een herhaalde asielaanvraag hebben ingediend is: Iran (18), Afghanistan (14), Nigeria en Syrië (beide 12), Egypte en Irak (beide 9) en tot slot Pakistan en staatloos (7). 

Nareizigers

Het aantal ingereisde nareizigers is wederom gestegen en bedroeg 637. In oktober was dat 495. De meeste nareizigers kwamen uit: Syrië (257), Eritrea (169), Jemen (125), Irak (22) en Turkije (20).

AMV

Het aantal asielaanvragen ingediend door alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV) is ten opzichte van oktober gestegen. In oktober waren dat 115  en in november 150. De top 5 van herkomstlanden van AMV is: Syrië (72), Marokko (24), Algerije (12), Somalië (8) en Eritrea (5). 

Nieuws

Tijdelijke versoepeling mvv-vereiste vanwege COVID-19

- ​De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid versoepelt tijdelijk voor enkele specifieke groep...

IND-Pilot in Zuid-Limburg is succesvol

- ​De in januari 2020 gestarte pilot van het Expat Centre Maastricht Region, de Gemeente Maastricht...

De Nieuwsbrief Zakelijk van 6 april 2021 staat nu online

- ​De nieuwste Nieuwsbrief Zakelijk staat klaar voor erkend referenten van arbeidgerelateerde doele...

Meer nieuws