Asielinstroom in november 2019

In november bedroeg de totale asielinstroom (het totaal van eerste en herhaalde asielaanvragen en nareizigers) 2.573. Dat is een daling ten opzichte van de maand eerder (oktober: 2.691).

Eerste asielaanvragen
Het totaal aantal eerste asielaanvragen in november bedroeg 2.082. Dat is een lichte daling ten opzichte van oktober: 2.098. De top 5 van asielzoekers die een eerste asielaanvraag indienden bestaat uit: Moldavië (366), Syrië (349), Algerije (121), Nigeria (120) en Iran (83).

Herhaalde asielaanvragen
Het aantal herhaalde asielaanvragen in november bedroeg 131. Dat is een daling ten opzichte van de maand eerder (oktober: 198). De top 5 van asielzoekers die een herhaalde asielaanvraag indienden bestaat uit: Irak (19), Afghanistan (13), Iran en Syrië (11), Gambia (8) en Nigeria (6). 

Nareizigers
Het aantal ingereisde nareizigers in de maand november (360) is lager dan in oktober (395).  De top 5 waar de meeste nareizigers vandaan kwamen bestaat uit: Eritrea (144), Syrië (143), Jemen (21), staatloos (16) en Afghanistan (7).

AMV
Het aantal asielaanvragen ingediend door alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV) bedroeg 93. Dat is een daling ten opzichte van oktober (113). De top 5 van bestaat uit: Syrië (25), Marokko (10), Afghanistan (8),  Algerije, Eritrea en Gambia (7), Irak (6).

Nieuws

IND-Pilot in Zuid-Limburg is succesvol

- ​De in januari 2020 gestarte pilot van het Expat Centre Maastricht Region, de Gemeente Maastricht...

De Nieuwsbrief Zakelijk van 6 april 2021 staat nu online

- ​De nieuwste Nieuwsbrief Zakelijk staat klaar voor erkend referenten van arbeidgerelateerde doele...

Asielinstroom in februari 2021

- ​In februari bedroeg de totale asielinstroom (het totaal van eerste en herhaalde asielaanvragen e...

Meer nieuws