We werken op dit moment aan onze website. Daarom zijn Mijn IND, Portaal Zakelijk, Portaal Gemeente en de online-aanvraagformulieren niet altijd beschikbaar tussen vrijdag 22 oktober 18.00 uur en maandag 25 oktober 09.30 uur.

Asielinstroom in maart 2020

​De asielprocedure in Nederland gaat gepaard met een groot aantal contactmomenten met veel personen van verschillende organisaties.  Ook zijn er veel verplaatsingen van personen door het hele land, waar de asielzoekerscentra gelegen zijn. De internationale en nationale maatregelen en de absolute noodzaak om verspreiding van het virus te beperken, maakte het vanaf 15 maart jl. onmogelijk het asielproces in stand te houden. Daarop is het besluit genomen dat voor asielzoekers die zich nieuw aanmelden de asielprocedure wordt opgeschort. Er vindt nog wel registratie plaats van personen die zich melden voor asiel, maar die beperkt zich tot het noodzakelijke. Deze maatregelen hebben invloed op de asieltrends van maart.

De totale geregistreerde asielinstroom (het totaal van eerste en herhaalde asielaanvragen en nareizigers) bedroeg 1.238. In februari bedroeg de totale asielinstroom 2.152.

Eerste asielaanvragen

Het totaal aantal eerste asielaanvragen bedroeg 1.024. In februari was dat 1.514. De top 5 van asielzoekers die een eerste asielaanvraag indienden bestaat uit: Syrië (218), Turkije (77), Marokko (57), Jemen (54), en Algerije (53).

Herhaalde asielaanvragen

Het aantal herhaalde asielaanvragen bedroeg 89. In februari was dat 165. De top 5 van asielzoekers die een herhaalde asielaanvraag indienden bestaat uit: Afghanistan (13), Jemen (10), Irak (9), Nigeria (8) en Sri Lanka (6). 

Nareizigers

Het aantal ingereisde nareizigers bedroeg 125. In februari was dat 473. De top 5 waar de meeste nareizigers vandaan kwamen bestaat uit: Eritrea (50), Syrië (41), Afghanistan (6), staatloos (5) en Turkije en Jemen (beide minder dan 5).

AMV

Het aantal asielaanvragen ingediend door alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV) bedroeg 66. In februari was dat 72. De top 5 van bestaat uit: Syrië (19), Marokko (12), Soedan (7), Afghanistan (5), gevolgd door asielaanvragers uit landen met minder dan 5 aanvragen: Eritrea, Guinee, Iran, Somalië en Jemen.

​Meer informatie

Asieltrends maart 2020 (hoofdrapport)Asieltrends maart 2020
(bijlage 1)
Asieltrends maart 2020
(bijlage 2)

Asieltrends

Nieuws

Asielinstroom in september 2021

- De asielinstroom is voor de negende maand op rij gestegen. In september bedroeg de totale asielin...

560 Afghaanse evacués hebben asielbesluit ontvangen

- 560 Afghaanse evacués hebben de afgelopen weken een asielbesluit gehad van de Immigratie- en Natu...

Einde project Brexit

- ​Het project Brexit kwam voor de IND ten einde op vrijdag 1 oktober. Britse burgers en hun famili...

Meer nieuws