Asielinstroom in juni 2020

De situatie rondom Corona en de daaraan gekoppelde maatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus te beperken had in de afgelopen maanden een behoorlijke impact op het aantal asielaanvragen en de verwerking daarvan. Het aantal asielaanvragen neemt inmiddels weer toe.

De totale geregistreerde asielinstroom (het totaal van eerste en herhaalde asielaanvragen en nareizigers) bedroeg in juni 888. In mei was de totale asielinstroom 414.

Eerste asielaanvragen
Het totaal aantal eerste asielaanvragen bedroeg 653. In mei was dat 341. De top 5 van asielzoekers die een eerste asielaanvraag indienden bestaat uit: Syrië (187), onbekend (65), Algerije (48), Marokko (36) en Nigeria (30).

Herhaalde asielaanvragen
Het aantal herhaalde asielaanvragen bedroeg 177. In mei was dat 22. De top 5 van asielzoekers die een herhaalde asielaanvraag hebben ingediend bestaat uit: Irak (39), Afghanistan (29), Iran (21), Eritrea (12), Marokko en Somalië (7).

Nareizigers
Het aantal ingereisde nareizigers bedroeg 58. In mei was dat 51. De meeste nareizigers kwamen uit: Eritrea (34), Syrië (12), Turkije (7), gevolgd door Ethiopië, Iran, Jemen en staatloos (minder dan 5).

AMV
Het aantal asielaanvragen ingediend door alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV) bedroeg 39. In mei was dat 24. De top 3 van AMV bestaat uit Syrië (17), Marokko (9) en Eritrea (5), gevolgd door Algerije, Afghanistan, Bosnië en Herzegovina, Gambia, Irak en Soedan (minder dan 5).

Nieuws

Tijdelijke versoepeling mvv-vereiste vanwege COVID-19

- ​De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid versoepelt tijdelijk voor enkele specifieke groep...

IND-Pilot in Zuid-Limburg is succesvol

- ​De in januari 2020 gestarte pilot van het Expat Centre Maastricht Region, de Gemeente Maastricht...

De Nieuwsbrief Zakelijk van 6 april 2021 staat nu online

- ​De nieuwste Nieuwsbrief Zakelijk staat klaar voor erkend referenten van arbeidgerelateerde doele...

Meer nieuws