Asielinstroom in januari 2020

​In januari bedroeg de totale asielinstroom (het totaal van eerste en herhaalde asielaanvragen en nareizigers) 2.585. Dat is nagenoeg identiek aan de maand eerder (december: 2.584).

Eerste asielaanvragen
Het totaal aantal eerste asielaanvragen in januari bedroeg 1.968. Dat is een stijging ten opzichte van december: 1.934. De top 5 van asielzoekers die een eerste asielaanvraag indienden bestaat uit Syrië (563), Algerije (145), Marokko (103), Nigeria (98) en Iran (87).

Herhaalde asielaanvragen
Het aantal herhaalde asielaanvragen in januari bedroeg 150. Dat is een daling ten opzichte van de maand eerder (december: 168). De top 5 van asielzoekers die een herhaalde asielaanvraag indienden bestaat uit: Afghanistan (25), Iran (19), Irak (12), Nigeria (7) gevolgd door Eritrea, Marokko, Pakistan, Russische Federatie en Syrië (elk 6). 

Nareizigers
Het aantal ingereisde nareizigers in de maand januari (467) is lager dan in december (482).  De top 5 waar de meeste nareizigers vandaan kwamen bestaat uit: Eritrea (262), Syrië (109), Jemen (36), staatloos (9) en Somalië (7).

AMV
Het aantal asielaanvragen ingediend door alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV) bedroeg 139. Dat is een stijging ten opzichte van december (133). De top 5 van landen herkomst bestaat uit: Syrië (60), Marokko (12), Algerije (11), Eritrea (10) en Irak (8).

​Meer informatie

Asieltrends januari 2020 (hoofdrapport)
Asieltrends januari 2020 (bijlage: Eurostat data)

Asieltrends

Nieuws

Tijdelijke versoepeling mvv-vereiste vanwege COVID-19

- ​De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid versoepelt tijdelijk voor enkele specifieke groep...

IND-Pilot in Zuid-Limburg is succesvol

- ​De in januari 2020 gestarte pilot van het Expat Centre Maastricht Region, de Gemeente Maastricht...

De Nieuwsbrief Zakelijk van 6 april 2021 staat nu online

- ​De nieuwste Nieuwsbrief Zakelijk staat klaar voor erkend referenten van arbeidgerelateerde doele...

Meer nieuws