Asielinstroom in februari 2020

​In februari bedroeg de totale asielinstroom (het totaal van eerste en herhaalde asielaanvragen en nareizigers) 2.136. Dat is een daling ten opzichte van januari (2.601).

Eerste asielaanvragen
Het totaal aantal eerste asielaanvragen in februari bedroeg 1.514. Dat is een daling ten opzichte van januari: 1.967. De top 5 van asielzoekers die een eerste asielaanvraag indienden bestaat uit: Syrië (317), Turkije (96), Algerije (92), Nigeria (85) en Marokko (75).

Herhaalde asielaanvragen
Het aantal herhaalde asielaanvragen in februari bedroeg 152. Dat is een daling ten opzichte van de maand eerder (januari: 167). De top 5 van asielzoekers die een herhaalde asielaanvraag indienden bestaat uit: Afghanistan (24), Iran (18), Irak (16), Nigeria (14) en Eritrea (10). 

Nareizigers
Het aantal ingereisde nareizigers in de maand februari (470) is iets hoger dan in januari (467).  De top 3 waar de meeste nareizigers vandaan kwamen bestaat uit dezelfde landen als in januari: Eritrea (198), Syrië (165) en Jemen (33), gevolgd door staatloos (14), Afghanistan en Turkije (beide 9).

AMV
Het aantal asielaanvragen ingediend door alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV) bedroeg 76. Dat is een flinke daling ten opzichte van januari (125). De top 5 van landen van herkomst bestaat uit: Syrië (28), Marokko (13), Afghanistan (7), Algerije (6) en Irak (5).

Nieuws

Dwangsom asielzoekers opgeschort

- De ‘Tijdelijke wet opschorten dwangsommen IND’ is door het parlement aangenomen. Deze wet regelt ...

De Nieuwsbrief Zakelijk van 6 juli 2020 staat nu online

- ​De nieuwste Nieuwsbrief Zakelijk staat klaar voor erkend referenten van arbeidgerelateerde doele...

Maandelijkse rapportage verblijfsaanvragen Britten

- ​De IND publiceert een maandelijkse rapportage over de voortgang van het behandelen van verblijfs...

Meer nieuws