Asielinstroom in februari 2019

​In februari 2019 bedroeg de totale asielinstroom (het totaal van eerste en herhaalde asielaanvragen alsook nareizigers) 2.288. In de maand januari bedroeg de totale instroom 2.410.

Eerste asielaanvragen
Het totale aantal eerste asielaanvragen in februari bedroeg 1.664. In de maand januari was dat aantal 1.844. De top 5 van landen waar de meeste eerste asielaanvragen vandaan kwamen bestaat uit Iran (164), Syrië (160), Nigeria (158), Turkije (102) en Algerije (98). 

Herhaalde asielaanvragen  en nareizigers
Het aantal herhaalde asielaanvragen in februari bedroeg 283. Dat is een lichte daling ten opzichte van januari (298). De top 5 van herkomstlanden van asielzoekers die een herhaalde asielaanvraag indienden bestaat uit: Irak, Iran, Afghanistan, Syrië en Algerije.

Het aantal ingereisde nareizigers in de maand februari vertoont een stijging ten opzichte van de maand januari, te weten 341 tegenover 268.

AMV
Het aantal asielaanvragen ingediend door alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV) bedroeg 103, een daling ten opzichte van januari (126). De Top 3 van de herkomstlanden zijn: Eritrea, Marokko en Irak.

Nieuws

Asielinstroom in september 2021

- De asielinstroom is voor de negende maand op rij gestegen. In september bedroeg de totale asielin...

560 Afghaanse evacués hebben asielbesluit ontvangen

- 560 Afghaanse evacués hebben de afgelopen weken een asielbesluit gehad van de Immigratie- en Natu...

Einde project Brexit

- ​Het project Brexit kwam voor de IND ten einde op vrijdag 1 oktober. Britse burgers en hun famili...

Meer nieuws