Asielinstroom in april 2020

​De totale geregistreerde asielinstroom (het totaal van eerste en herhaalde asielaanvragen en nareizigers) bedroeg 445. In maart was dat  bedroeg de totale asielinstroom 1.242.

Coronamaatregelen hebben hun weerslag op bijgaande asieltrends van april. Internationale en nationale maatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus te beperken, maakt het sinds 15 maart jongstleden onmogelijk om het gebruikelijke asielproces in stand te houden. Nieuwe aanmeldingen voor de asielprocedure zijn daardoor tijdelijk opgeschort. Er vindt alleen nog primaire registratie plaats van personen die zich melden voor asiel.

Eerste asielaanvragen

Het totaal aantal eerste asielaanvragen bedroeg 273. In maart was dat 1.022. De top 5 van asielzoekers die een eerste asielaanvraag indienden bestaat uit: Syrië (69), Iran (26), onbekend (23), Jemen (20) en Algerije (17).

Herhaalde asielaanvragen

Het aantal herhaalde asielaanvragen bedroeg 23. In maart was dat 93. De meeste herhaalde asielaanvragen zijn ingediend door asielzoekers uit Afghanistan (5). De aanvragers uit landen die minder dan 5 herhaalde asielaanvragen hebben ingediend waren afkomstig uit: Algerije, Gambia, Georgië, Irak, Iran, Jemen, Kosovo, Marokko, Nigeria, Somalië, Syrië en Turkije.

Nareizigers

Het aantal ingereisde nareizigers bedroeg 149. In maart was dat 127. De top 5 waar de meeste nareizigers vandaan kwamen bestaat uit: Eritrea (56), Syrië (55), Jemen (18), staatloos (13) en onbekend (minder dan 5).

AMV

Het aantal asielaanvragen ingediend door alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV) bedroeg 11. In maart was dat 63. Uit geen enkel land waren meer dan 5 asielaanvragen ingediend. De aanvragers uit landen die minder dan 5 asielaanvragen hebben ingediend waren afkomstig uit: Syrië, Algerije, Marokko, Eritrea, Somalië en onbekend.

​Meer informatie

Asieltrends april 2020
(hoofdrapport)
Asieltrends april 2020
(bijlage 1)
Asieltrends april 2020
(bijlage 2)

Asieltrends

Nieuws

Asielinstroom in september 2021

- De asielinstroom is voor de negende maand op rij gestegen. In september bedroeg de totale asielin...

560 Afghaanse evacués hebben asielbesluit ontvangen

- 560 Afghaanse evacués hebben de afgelopen weken een asielbesluit gehad van de Immigratie- en Natu...

Einde project Brexit

- ​Het project Brexit kwam voor de IND ten einde op vrijdag 1 oktober. Britse burgers en hun famili...

Meer nieuws