Asielinstroom in 2017 gelijk aan 2016

​De totale asielinstroom (eerste asielaanvragen, herhaalde asielaanvragen en nareizigers) in 2017 was 31.327 en daarmee vrijwel gelijk aan het jaar daarvoor (2016: 31.642). Ter vergelijking: in 2015 was de totale asielinstroom 58.880. Het totaal aantal eerste asielaanvragen daalde ten opzichte van 2016, terwijl het totaal aantal nareizigers in 2017 steeg.

Het aandeel van aanvragers (totale asielinstroom) met de Syrische  en Eritrese nationaliteit in het afgelopen jaar was met 35% respectievelijk 13% het grootst.

Eerste asielaanvragen
Het totaal aantal personen dat in 2017 een eerste asielaanvraag indiende (14.716) is ten opzichte van 2016 (18.171) gedaald.

Ook in de laatste maand van 2017 vormden Syriërs de grootste groep (17%). Opvallend is de instroom in december van Cubaanse asielzoekers, die verantwoordelijk waren voor 9% van het aantal eerste asielaanvragen.

Nareis
Gezinsleden van statushouders asiel kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een asielvergunning. Het totaal aantal personen dat in 2017 in het kader van nareis naar Nederland kwam, steeg ten opzichte van het jaar daarvoor (2017: 14.490 tegen 2016: 11.814). Ter vergelijking: in 2015 kwamen 13.845 nareizigers Nederland binnen. Meer dan de helft (59%) van hen had de Syrische nationaliteit.

AMV's
Het aantal asielaanvragen van Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (AMV's) vertoont in 2017 een daling ten opzichte van 2016 en van 2015 (respectievelijk 1.181, 1.707 en 3.859). Daarbinnen nemen Eritrese asieljongeren  met ruim 40% de meeste aanvragen voor hun rekening.

Relocatie en hervestiging
In de appendices zijn de relocatie- en hervestiging cijfers en asielcijfers van Eurostat opgenomen.

Nieuws

Asielinstroom in september 2021

- De asielinstroom is voor de negende maand op rij gestegen. In september bedroeg de totale asielin...

560 Afghaanse evacués hebben asielbesluit ontvangen

- 560 Afghaanse evacués hebben de afgelopen weken een asielbesluit gehad van de Immigratie- en Natu...

Einde project Brexit

- ​Het project Brexit kwam voor de IND ten einde op vrijdag 1 oktober. Britse burgers en hun famili...

Meer nieuws