• Home
  • Nieuws
  • Arbeidsmarktaantekening bij verlenging GVVA

Arbeidsmarktaantekening bij verlenging GVVA

​Voor werknemers voor wie op of na 5 april 2017 een verlengingsaanvraag GVVA wordt ingediend, is het -onder voorwaarden- mogelijk om in afwachting van de beslissing op de aanvraag te blijven werken bij hun werkgever.

 

Zij moeten hiervoor wel een verblijfsaantekening (VA-sticker) met arbeidsmarktaantekening laten plaatsen in hun paspoort. Met deze VA-sticker in het paspoort kan de werknemer dan aantonen dat hij rechtmatig in Nederland verblijft en mag werken. Wanneer de verlengingsaanvraag kan worden ingewilligd, dan wordt de GVVA (inclusief het aanvullend document) in principe aansluitend op de eerdere GVVA verleend.

Voorwaarden
De werknemer mag in afwachting van de beslissing op de verlengingsaanvraag blijven werken als:

  • de aanvraag tijdig ingediend, dat wil zeggen als de aanvraag door de IND is ontvangen  vóór afloop van de geldigheidsduur van de eerder verleende GVVA;

  • de werknemer dezelfde werkzaamheden blijft verrichten bij dezelfde werkgever; en

  • er een VA-sticker in het paspoort is geplaatst, waarmee kan worden aangetoond dat hij mag blijven werken bij zijn werkgever.

Tijdig verlenging aanvragen
Het is raadzaam om op tijd, ongeveer 3 maanden voor het aflopen van de GVVA, een verlengingsaanvraag GVVA in te dienen voor uw werknemer. De IND zal dan in de meeste gevallen al op de aanvraag hebben beslist vóórdat de geldigheidsduur van de verleende GVVA is verlopen. In dat geval hoeft de werknemer dan ook geen VA-sticker aan te vragen. De IND heeft voor de afhandeling van een GVVA aanvraag in totaal 90 dagen de tijd, de zogeheten 'wettelijke termijn'. De wettelijke termijn van 5 weken, waarin UWV een advies opstelt, maakt daar deel van uit. De IND streeft er wel naar om op een volledig ingediende aanvraag GVVA binnen 7 weken te beslissen.

Afspraak maken
Om een VA-sticker aan te vragen bij het IND-loket moet de werknemer telefonisch een afspraak maken. Houdt u er rekening mee dat het even kan duren voordat u bij het IND-loket terecht kunt, en maak ruim voor afloop van de geldigheidsduur van de GVVA een afspraak.

 

 

Nieuws

Asielinstroom in september 2021

- De asielinstroom is voor de negende maand op rij gestegen. In september bedroeg de totale asielin...

560 Afghaanse evacués hebben asielbesluit ontvangen

- 560 Afghaanse evacués hebben de afgelopen weken een asielbesluit gehad van de Immigratie- en Natu...

Einde project Brexit

- ​Het project Brexit kwam voor de IND ten einde op vrijdag 1 oktober. Britse burgers en hun famili...

Meer nieuws