• Home
  • Nieuws
  • Arbeidsmarktaantekening bij verlenging GVVA

Arbeidsmarktaantekening bij verlenging GVVA

​Voor werknemers voor wie op of na 5 april 2017 een verlengingsaanvraag GVVA wordt ingediend, is het -onder voorwaarden- mogelijk om in afwachting van de beslissing op de aanvraag te blijven werken bij hun werkgever.

 

Zij moeten hiervoor wel een verblijfsaantekening (VA-sticker) met arbeidsmarktaantekening laten plaatsen in hun paspoort. Met deze VA-sticker in het paspoort kan de werknemer dan aantonen dat hij rechtmatig in Nederland verblijft en mag werken. Wanneer de verlengingsaanvraag kan worden ingewilligd, dan wordt de GVVA (inclusief het aanvullend document) in principe aansluitend op de eerdere GVVA verleend.

Voorwaarden
De werknemer mag in afwachting van de beslissing op de verlengingsaanvraag blijven werken als:

  • de aanvraag tijdig ingediend, dat wil zeggen als de aanvraag door de IND is ontvangen  vóór afloop van de geldigheidsduur van de eerder verleende GVVA;

  • de werknemer dezelfde werkzaamheden blijft verrichten bij dezelfde werkgever; en

  • er een VA-sticker in het paspoort is geplaatst, waarmee kan worden aangetoond dat hij mag blijven werken bij zijn werkgever.

Tijdig verlenging aanvragen
Het is raadzaam om op tijd, ongeveer 3 maanden voor het aflopen van de GVVA, een verlengingsaanvraag GVVA in te dienen voor uw werknemer. De IND zal dan in de meeste gevallen al op de aanvraag hebben beslist vóórdat de geldigheidsduur van de verleende GVVA is verlopen. In dat geval hoeft de werknemer dan ook geen VA-sticker aan te vragen. De IND heeft voor de afhandeling van een GVVA aanvraag in totaal 90 dagen de tijd, de zogeheten 'wettelijke termijn'. De wettelijke termijn van 5 weken, waarin UWV een advies opstelt, maakt daar deel van uit. De IND streeft er wel naar om op een volledig ingediende aanvraag GVVA binnen 7 weken te beslissen.

Afspraak maken
Om een VA-sticker aan te vragen bij het IND-loket moet de werknemer telefonisch een afspraak maken. Houdt u er rekening mee dat het even kan duren voordat u bij het IND-loket terecht kunt, en maak ruim voor afloop van de geldigheidsduur van de GVVA een afspraak.

 

 

Nieuws

Jaarverslag 2020: door corona minder aanvragen ingediend

- ​De impact van corona is terug te zien in het aantal verblijfsaanvragen dat in 2020 bij de Immigr...

Vrijstelling documenteneis naturalisatie voor deel RANOV-groep

- ​Een deel van de RANOV-vergunninghouders die willen naturaliseren tot Nederlander wordt vrijgeste...

Asielinstroom in maart 2021

- ​In maart bedroeg de totale asielinstroom (het totaal van eerste en herhaalde asielaanvragen en n...

Meer nieuws