• Home
  • Nieuws
  • Wijziging voor vergunninghouders Working Holiday Program

Wijziging voor vergunninghouders Working Holiday Program

​Op 1 oktober 2019 wordt het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen (BuWav) gewijzigd. Dit heeft gevolgen voor vreemdelingen met een verblijfsvergunning op basis van het Working Holiday Program (WHP).

Per 1 oktober 2018 werd het begrip 'incidenteel arbeid' (mbt de arbeidsrechten van een vergunninghouder WHS/WHP) verduidelijkt als 'niet meer dan 12 weken voor dezelfde werkgever'. Deze verduidelijking is per 1 oktober 2019 komen te vervallen.

Dit betekent concreet dat arbeid tijdens het verblijf in Nederland op grond van een WHP alleen incidenteel mag zijn. Een verblijfsvergunning voor een WHP wordt niet verleend als het verblijfsdoel afwijkt van een culturele uitwisseling, zoals arbeid in loondienst, studie of gezinshereniging. Als dit wel blijkt, wordt in individuele gevallen bij de aanvraag beoordeeld of er sprake is van strijdigheid met de regels die gelden voor een verblijfsvergunning op basis van het WHP. Dit nieuwe beleid is ook van toepassing op vreemdelingen die vóór 1 oktober 2019 al in het bezit zijn van een verblijfsvergunning WHP.

De aanleiding voor de wijziging is dat de landen waarmee Nederland een overeenkomst heeft met betrekking tot het WHP, anders omgaan met  het begrip 'incidentele arbeid'. Omdat de basis van een WHP wederkerig is, past Nederland nu de BuWav vanaf 1 oktober 2019 aan.

Meer informatie
Staatsblad

Delen

   

Nieuws

De nieuwe VreemdelingenVisie staat voor u klaar!

- De nieuwe editie van VreemdelingenVisie staat online. In dit nummer leest u onder meer:

Hoe gaat de IND om met asielaanvragen?

- ​Bij de IND ontvangen we vaak vragen over hoe wij omgaan met mensen die hier asiel aanvragen.

Meer nieuws