• Home
  • Nieuws
  • RANOV-groep vrijgesteld van documenteneis naturalisatie

RANOV-groep vrijgesteld van documenteneis naturalisatie

​RANOV-vergunninghouders worden vrijgesteld van de documenteneis als zij Nederlander willen worden. Dat schrijft staatssecretaris Broekers-Knol (Justitie en Veiligheid) in een brief aan de Tweede Kamer. Het besluit volgt na een onderzoek van het WODC naar mogelijke belemmeringen voor RANOV'ers die een Nederlands paspoort willen aanvragen.

​Het WODC concludeert dat de documenteneis 'verreweg het grootste obstakel vormde' als RANOV'ers een naturalisatieaanvraag indienen. Tegelijkertijd verblijven zij al langere tijd in Nederland. Daarom komt er per 1 november een vrijstelling van de documenteneis voor de RANOV-groep. Per 1 juni was er al een uitzondering gemaakt voor een deel van de RANOV-vergunninghouders.

Voorwaarden

De RANOV-verblijfsvergunning is bedoeld voor vreemdelingen die voldoen aan de voorwaarden van de pardonregeling uit 2007 (de Regeling Afwikkeling Nalatenschap Oude Vreemdelingenwet, RANOV). Per 1 november worden RANOV'ers vrijgesteld van de volgende voorwaarden bij het verkrijgen van het Nederlanderschap (door naturalisatie of optie):

  1. het overleggen van een geldig buitenlands paspoort (of anderszins een bewijs van het actuele bezit van een vreemde nationaliteit) en
  2. het overleggen van een (buitenlandse) geboorteakte/geboorteregistratiebewijs en
  3. van de verplichting om afstand te doen van de oorspronkelijke nationaliteit (en daarvan een bewijsstuk te overleggen).

Naturalisatieverzoek

Voor het beoordelen van een naturalisatieverzoek toetst de IND aan de naturalisatievoorwaarden. Behalve de documenteneis blijven de overige voorwaarden voor naturalisatie onverminderd gelden. Het gaat dan ook om de bestaande regel dat de IND een naturalisatieverzoek afwijst als er gegronde twijfel bestaat over iemands persoonsgegevens en/of nationaliteit.

Nieuws

Asielinstroom in september 2021

- De asielinstroom is voor de negende maand op rij gestegen. In september bedroeg de totale asielin...

560 Afghaanse evacués hebben asielbesluit ontvangen

- 560 Afghaanse evacués hebben de afgelopen weken een asielbesluit gehad van de Immigratie- en Natu...

Einde project Brexit

- ​Het project Brexit kwam voor de IND ten einde op vrijdag 1 oktober. Britse burgers en hun famili...

Meer nieuws